Sideindeks

Alfabetisk sideindeks

Navigasjon

 1. Aspelskjærgrunnen, Jernstang med krekse
 2. Asperøysundet , Jernstang med rød refleks. Sett fra Øst
 3. Bakmannskjær varde. sett fra nord-øst.
 4. Baren
 5. Bergenesodden, sett fra syd-vest
 6. Betongvarde,sort m. h.striper. Disken 2, sett fra SSV
 7. Brattholmbåen (i bakgrunnen)
 8. Bukkene, jernstang.
 9. Dagmerke Runde fyr
 10. Drapskjær, Drapskjer
 11. Duc d`Alb.
 12. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 13. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 14. Flekkene i fjellet på øyas vestside.
 15. Flekkereøygapet på Torstensneset, sett fra syd,
 16. Fleskehella, Jernsøyle med krekse.
 17. Flisneset fyrlykt
 18. Furkenholmen lanterne
 19. Fyrlampehus. Fyrlykta på Kinn.
 20. Fyrlykt Allmenningsflua
 21. Fyrlykt Aursnes
 22. Fyrlykt Boholmen
 23. Fyrlykt Dimna sørpynt
 24. Fyrlykt Eika
 25. Fyrlykt Fiskåholmen
 26. Fyrlykt Flø
 27. Fyrlykt Flørauden
 28. Fyrlykt Furnes
 29. Fyrlykt Gangsøy
 30. Fyrlykt Gjerdsvika
 31. Fyrlykt Golleneset
 32. Fyrlykt Grønholmen
 33. Fyrlykt Hamneholmen
 34. Fyrlykt Haukedalsholmen
 35. Fyrlykt Hellevik
 36. Fyrlykt Hjørungnes
 37. Fyrlykt Honningsvåg
 38. Fyrlykt Hælen
 39. Fyrlykt Innholmen
 40. Fyrlykt Kalveholmen
 41. Fyrlykt Langenes
 42. Fyrlykt Leitet
 43. Fyrlykt Lekneset
 44. Fyrlykt Lille Hestholmflu
 45. Fyrlykt Molneset
 46. Fyrlykt Rakenes
 47. Fyrlykt Reksnes
 48. Fyrlykt Risøy
 49. Fyrlykt Rundesund
 50. Fyrlykt Røyrasund
 51. Fyrlykt Skaten
 52. Fyrlykt Smørhavn
 53. Fyrlykt Steinsholmskjeret
 54. Fyrlykt Steinvåg
 55. Fyrlykt Stokke
 56. Fyrlykt Stordalsholmen
 57. Fyrlykt Syltevika
 58. Fyrlykt Synes
 59. Fyrlykt Syvdefjorden
 60. Fyrlykt Teigesund
 61. Fyrlykt Terneskjerflu
 62. Fyrlykt Torvikholmen
 63. Fyrlykt Vattøyskjeret
 64. Fyrlykt Årsetøy
 65. Fyrlykt Åsnes
 66. Fyrlykt, Imsa
 67. Fyrlykt, Indre Mannevær,
 68. Fyrlykt, Langøy, på øyas nordside, sett fra NV
 69. Fyrlykt, Lypskjær fra syd.
 70. Fyrlykt, Revøysund NV på øya.
 71. Fyrlykt, Svinør, på Grønningens SV pynt.
 72. Fyrlykt, Tånes
 73. Fyrlykt, Ulvåsodden
 74. Fyrlykt, Utvåre
 75. Fyrlykt, lanterne på stang.
 76. Fyrlykt, Åvik
 77. Fyrlykta Bymannen
 78. Fyrlykta Klubben
 79. Fyrlykta Kyrkjeholmen
 80. Fyrlykta på Hidsneset
 81. Gildrenes fyrlykt
 82. Grasskjær fyrlykt
 83. Grønn stake m,grønn reflektor, Ytre Kjerkebåen, sett fra nord.
 84. Grønn stake, sett fra nord.
 85. Grønn stake, Buøysundet, sett fra nord.
 86. Grønn stake, Einarholmbåen,
 87. Grønn stake, Gulholmboen,
 88. Grønn stake, Husebåen,
 89. Grønn stake, Kvaregrunnen, Sett fra sør-vest.
 90. Grønn stake, Lyngholmflua.
 91. Grønn stake, Sett fra øst.
 92. Grønn stake, Småvardebåen, sett fra syd.
 93. Grønn stake, Svartskjerflu
 94. Grønn stake,Nordre Stokkholmbåen,Sett fra syd.
 95. Grønn stake,Villingskjærene, sett fra NNV
 96. Grønn stake. Dvergsøybåen, sett fra sør-øst.
 97. Grønn stake. Sett fra syd.
 98. Grønn stake. Timlingboen. Sett fra nord.
 99. HIB Peisboen
 100. HIB Trollholmskjær
 101. Hausvigodden, Lyktehus, på V-siden.
 102. Herreholmen, lanterne på stang, på Herreholmen NØ-side.
 103. Herøya varde.Steinvarde med toppmerke,sett fra nord.
 104. Hestholmflu, jernstang med krekse og rød reflektor.
 105. Hib Slinningsodden
 106. Hib Valkvæ molo
 107. Hvitmalt fjell,Martesodden, sett fra syd. Hvit flekk.
 108. Håtangen fyrlykt
 109. Håøysund, lanterne på stang, sett fra vest
 110. Høylandsholmane Ono
 111. Jernstang
 112. Jernstang
 113. Jernstang
 114. Jernstang / Båe vestenfor Dybingen,sett fra nord.
 115. Jernstang Haugsbygda
 116. Jernstang m lanterne, Torsteinholmbåen, sett fra SSØ
 117. Jernstang m. Krekse, Bjørnskarbåen, sett fra vest.
 118. Jernstang m. grønn reflektor,Smågrønningene, sett fra nord.
 119. Jernstang m. h.krekse, Kverna, sett fra vest
 120. Jernstang m. krekse og rød reflektor, Hoven, sett fra SSØ.
 121. Jernstang m. krekse, Grasholman øst båe,
 122. Jernstang m. krekse, Hellaren, sett fra NV
 123. Jernstang m. krekse, Kirkebåen, Kjerkebåen,sett fra SSØ.
 124. Jernstang m. krekse, Kvistholmbåen, sett fra NV
 125. Jernstang m. krekse, Lillebåen, sett fra øst.
 126. Jernstang m. krekse, Rosnes Farestad,
 127. Jernstang m. krekse, Rossnesvågen 2,
 128. Jernstang m. krekse, Skottholmbåen, sett fra vest.
 129. Jernstang m. krekse, Vedeskjær Hellersøyboen,vestre, sett fra NV
 130. Jernstang m. krekse, Ytre Farestad 2, sett fra Øst
 131. Jernstang m. lanterne, Nordbåen
 132. Jernstang m. lanterne,Ramslandsvågen
 133. Jernstang m. lanterne,Rya, Buøysund lanterne 2,sett fra SSØ
 134. Jernstang m. rød reflektor, Snag fra Langøyholm,sett fra SSV
 135. Jernstang m. viser og blå reflektor, Rossnesvågen 1,
 136. Jernstang m. viser og blå reflektor,Ytre Farestad 1,sett fra Øst
 137. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Lyngøybåe sør.fra nord.
 138. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Sønningsboen,sett fra øst
 139. Jernstang m. viser og rød reflektor, Kikeskjærbåen 2,
 140. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngholmboen, fra sør.
 141. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngøy 1, nordre side,fra S
 142. Jernstang m. viser og rød reflektor, Saltbåene 2,
 143. Jernstang m. viser, Indre Hattholmflaket, sett fra nord.
 144. Jernstang m. viser, Kikeskjærbåen 1,
 145. Jernstang m. viser, Mittingen, sett fra SSV
 146. Jernstang m. viser, Nakkøyboen, sett fra sørøst.
 147. Jernstang m. viser, Rossnesvågen 5 og 6,
 148. Jernstang m. viser, Vågehavn 5, indre,
 149. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 3 og 4, sett fra SØ
 150. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 5 og 6, sett fra SØ
 151. Jernstang m.krekse, Hellersøybåen,vestre.sett fra NV
 152. Jernstang m.lanterne, Kattholmsbåen, sett fra SSV
 153. Jernstang m.lanterne, Åvik molo
 154. Jernstang m.viser og grønn reflektor, Lyngholm nordvest, fra ves
 155. Jernstang med Krekse
 156. Jernstang med grønn reflektor, Kongsbåen
 157. Jernstang med grønn reflektor, Revøybåen
 158. Jernstang med grønn reflektor. Strandholmgrunnen
 159. Jernstang med krekse og grønn reflektor, sett fra nord-vest.
 160. Jernstang med krekse og rød reflektor, Skjellbåen,sett fra nord.
 161. Jernstang med krekse og rød reflektor.Martesodden. Sett fra ø.
 162. Jernstang med krekse og rød reflektor.Sett fra syd.
 163. Jernstang med krekse, Navarsundflua
 164. Jernstang med krekse, Steinen,sett fra nord.
 165. Jernstang med krekse, Tomasbåen
 166. Jernstang med krekse, fra N-V.
 167. Jernstang med krekse,fra V.
 168. Jernstang med krekse,Åshamn, sett fra øst.
 169. Jernstang med krekse. Herøysundet 2, sett fra N-Ø
 170. Jernstang med krekse.Koholmbåen,Kuholmbåen,fra øst.
 171. Jernstang med lanterne, Svarte Hillegarden
 172. Jernstang med lys.Thomas`s Båe, Sett fra nord.
 173. Jernstang med rød reflektor
 174. Jernstang med rød reflektor, Trellflu
 175. Jernstang med rød reflektor,Prestbåen, fra syd.
 176. Jernstang med rød reflektor,Snag fra Ormsøy, fra nord.
 177. Jernstang med viser og grønn reflektor Søre Stokkholmbåen. Fra S
 178. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord-øst.
 179. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord.
 180. Jernstang med viser og grønn reflektor,Herøysundet 1.Sett fra Ø.
 181. Jernstang med viser og grønn reflektor,Kinnfluene 1, fra nord.
 182. Jernstang med viser og grønn reflektor,Søylekilen,Fra N-V
 183. Jernstang med viser og grønn reflektor,Vrengen, sett fra øst
 184. Jernstang med viser og grønn reflektor,Økseskjær,fra nord.
 185. Jernstang med viser og grønn reflektor.,Flekkholmbåen,fra S-V.
 186. Jernstang med viser og grønn reflektor.Saltsekken,fra S-V.
 187. Jernstang med viser og rød refleks.Inkjebåen.Fra N.V.
 188. Jernstang med viser og rød reflektor
 189. Jernstang med viser og rød reflektor,Ankerbåen, Sett fra syd.
 190. Jernstang med viser og rød reflektor,Nordre Vassskjærbåen.Fra N
 191. Jernstang med viser og rød reflektor.Kirkeodden. Sett fra Øst.
 192. Jernstang med viser og rød reflektor.Kvistholmbåen. fra N-V.
 193. Jernstang med viser, og grønn reflektor.Kastholmbåen, fra syd.
 194. Jernstang med viser, og rød reflektor,Møvikbåen,sett fra syd.
 195. Jernstang med viser.Prestbåen,Ø.side.Sett fra nord.
 196. Jernstang stake med grønn reflektor,fra N.
 197. Jernstang øst av Varholmen, Kvalen, Hvalen
 198. Jernstang, Austre Holmebåen
 199. Jernstang, Bauholmflaket,
 200. Jernstang, Bjørnebåane 1 og 2, sett fra nord.
 201. Jernstang, Bruneflua,
 202. Jernstang, Dronningbåen, fra øst.
 203. Jernstang, Flaket
 204. Jernstang, Flateflua
 205. Jernstang, Flateflua
 206. Jernstang, Grotholmen, fra syd.
 207. Jernstang, Heddene
 208. Jernstang, Hengestabben, sett fra NNV
 209. Jernstang, Høylandsholmane
 210. Jernstang, Kjelen,
 211. Jernstang, Kjerkeboen . Kirkebåen, sett fra syd.
 212. Jernstang, Kjerringflua, Øst for Lindesnes.
 213. Jernstang, Landøy NO pynt, sett fra
 214. Jernstang, Otraelva,Sett fra syd.
 215. Jernstang, Risøyboen, sett fra øst.
 216. Jernstang, Sagebomflua 2
 217. Jernstang, Saltbåen,
 218. Jernstang, Skomakerflua.
 219. Jernstang, Skromla, sett fra øst.
 220. Jernstang, Smellen
 221. Jernstang, Småskjærane
 222. Jernstang, Sniksrevet
 223. Jernstang, Springen, sett fra sørvest.
 224. Jernstang, Stangfjellbåen, sett fra Nordvest
 225. Jernstang, Stolsboen 4
 226. Jernstang, Syrdalsflua
 227. Jernstang, Toveboen,sett fra øst.
 228. Jernstang, Ytre Springen
 229. Jernstang, vestre Holmebåen
 230. Jernstang,Indre Kjerkebåen. Sett fra nord.
 231. Jernstang,Kuvika, sett fra syd.
 232. Jernstang,m grønn refleks, Leiholmboen, sett fra sørvest.
 233. Jernstang.Kirkebåene S Sett fra nord.
 234. Jernstenger, Rossnesvågen 3 og 4,
 235. Jernsøyle, Pinnen, sett fra nordøst
 236. Jernsøyle, Sagebomflua 1
 237. Jøngeholmskjæret, sett fra nord-øst
 238. Kjøttvikvarden
 239. Klovholmboen, Lanterne på stativ, sett fra nord.
 240. Kongsnesflua, jernstang.
 241. Krigsmerke, Kattholmen,
 242. Krigsmerke, Sett fra nord.
 243. Kveita, søyle med kule og visar Ø for Stokksundet
 244. Kyrfluda
 245. Lanterne
 246. Lanterne Brennholmen
 247. Lanterne Flø hamn
 248. Lanterne Herøyhunden
 249. Lanterne Indre Hanken
 250. Lanterne Katterumpa
 251. Lanterne Korsnes
 252. Lanterne Kvalebåen
 253. Lanterne Leiskjeret varde
 254. Lanterne Møyaskrevet
 255. Lanterne Oksen
 256. Lanterne Rjånes
 257. Lanterne Rundesund S
 258. Lanterne Ytre Hanken
 259. Lanterne og oljebud Ytre Gursken nedre
 260. Lanterne på stang Ljønes
 261. Lanterne på stang, Brattholmgrunnen,
 262. Lanterne på stang, Ellingholmen,
 263. Lanterne på stang, Indre Hellersøy,
 264. Lanterne på stang, Skottholmen, sett fra vest.
 265. Lanterne på stang,Hvitt lyktehus, Vedeskjær 751, sett fra sør
 266. Lanterne på stang,hvitt lampehus.Oddknuppen, sett fra SV
 267. Lanterne på stativ, Landøyholmen, Sett fra vest
 268. Lanterne på stativ, Saltbåene 1, sett fra vest
 269. Lanterne på stolpe, Skjernøysundodden, sett fra vest.
 270. Lanterne på varde, Ballastskjærene 2, sett fra VNV
 271. Lanterne, Hårsøy, sett fra SØ
 272. Lanterne, overettmerke, Lillehavn Nedre.
 273. Lanterne,Lindesnes NØ pynt
 274. Laukvik fyrlykt
 275. Ledholmen fyrlykt, sett fra nord-øst
 276. Losvakthytta på Oksøy
 277. Lykt, Ryvingen NO pynt, sett fra nord
 278. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra vest.
 279. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra øst.
 280. Lyktehus på stativ, Herøya,
 281. Lyktehus på stativ, Madodden 2, sett fra vest.
 282. Lyktehus på stativ, Sjøsanden, Bestemor, sett fra sør.
 283. Lyktehus på stativ,Madodden, sett fra nord.
 284. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen,
 285. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen, sett fra SSV.
 286. Lyktehus, Spegelaksen, sett fra NNØ
 287. Lyktehus, Stokken fyrlykt ,sett fra nord-øst
 288. Lyktehus, Tøodden,
 289. Lyktehus,Gleodden, sett fra sør-øst
 290. Lyktehus,Varholmen
 291. Lyktehus.Mannevikodden. sett fra syd-øst.
 292. Lysbøye Sævikflu i Rundesundet
 293. Middelvannstandsmerke
 294. Midtfjordskjær,varde.
 295. Minnesmerke, Kneblingen, Savonmaa-monument på Kniblingen.
 296. Oldersflu ved Våge, jernstang
 297. Overett Indre Honningsvåg
 298. Overett merke, lanterne på stang, Kleven,
 299. Overett merker
 300. Overett merker
 301. Overett merker
 302. Privat stang, Gulholmen,
 303. Rekkverk på Dybingen, til den gamle fyrlykta.
 304. Riva, jernstang med gul og blå reflektor, sett fra øst.
 305. Rundseilingsmerke, Sett fra syd.
 306. Rød og sort stake,Tronebåen, sett fra sør.
 307. Rød stake, Brattestøgrunnen,?? sett fra øst.
 308. Rød stake, Finnøysundbåen,
 309. Rød stake, Krobåen, Kroodden, sett fra syd.
 310. Rød stake, Musaflua,
 311. Rød stake, Navnløs, Sett fra syd.
 312. Rød stake, Steinsbåane, sett fra vest.
 313. Rød stake, Søre Kviteflu
 314. Rød stake, Vestre Herøybåen, sett fra øst
 315. Rød stake,.Sett fra syd.
 316. Rød stake,Kastelbåen, sett fra syd.
 317. Rød stake,Skipbåen, Sett fra øst,
 318. Rød stake,Søre Herøybåen, Sett fra øst.
 319. Rød stake. Svarteskjærane, Sett fra øst.
 320. Saltskjæret.Varde med jernstang, solcelleanlegg og blinklys
 321. Sekskantet lyktehus og varde m.viser,Kvistholmen, sett fra vest
 322. Seljestokken fyrlykt
 323. Senskjær fyrlykt. (Senskjeret) sett fra nord-øst
 324. Skap med lanterne, Nordre Havneholmen, sett fra vest.
 325. Skilt
 326. Sort og rød stake,Indre Tovegrunnen, Sett fra syd.
 327. Stake grønn, Hellersøy snag, sett fra SV
 328. Stake grønn, Langøy, sett fra NNV
 329. Stake rød, Båtvikbåen,
 330. Stake rød, Eigelandsbåane,
 331. Stake, Søre Langøyboen
 332. Stake, grønn, Bjørneskjærflaket, sett fra sør.
 333. Stake, jernstang,Hamburgerbåen, sett fra nord-vest
 334. Stake, nordmerke, Diskebåen, sett fra SSV
 335. Stake,Frittliggende grunne, Buskebåen, sett fra nord.
 336. Stake,vestmerke, Havneholmen, sett fra
 337. Stang Herøy
 338. Stang Mjølskjeret
 339. Stang Teigenesboen
 340. Stang med krekse Kverna
 341. Stang med krekse Trollkjerringfluda
 342. Stang med krekse Ø for Bymannen
 343. Stang med kule Herøyhonden
 344. Stang med kule Overå
 345. Stang med kule Roparholmen
 346. Stang med kule, Præsteskjær
 347. Stang med visar
 348. Stang med visar
 349. Stang med visar Boholmen
 350. Stangholmbåen, Lanterne på stang.
 351. Stangholmen 2
 352. Steinmur
 353. Steinvarde på Stangodden, sett fra øst
 354. Steinvarde, Kirkoddskjæret, sett fra øst.
 355. Steinvarde, sort m. hvit belte.Ellingtønnene, fra syd.
 356. Steinvarde, sort m.h.stripe, samt fyrlykt, Gjallaråsholmen,
 357. Steinvarde,sort m. hvitt belte, Lille Kråka, sett fra øst.
 358. Steinvarde,sort m.loddrette striper, Bjørneskjær 1, sett fra øst
 359. Stolpe m. lykt, Pirhodet,
 360. Store Straumsøy fyrlykt
 361. Strand fyrlykt
 362. Sør Botnen fyrlykt
 363. Tentebåen, jernstang med grønn reflektor.
 364. Terøy, Lyktehus, øyas SV-pynt.
 365. Torsøy fyrlykt.sett fra nord.
 366. Tregde overett 2
 367. Ullerøy Østre
 368. Ullerøysund, Lyktehus
 369. Valderhaug molo hib
 370. Valleskjær fyrlykt
 371. Varde Brennholmen
 372. Varde Flåvær
 373. Varde Frekøyflu
 374. Varde Kattaskjæret
 375. Varde Kjeldsund
 376. Varde Kua
 377. Varde Kyrkjefluda
 378. Varde Måløysund
 379. Varde Overå
 380. Varde m. toppmerke, Indre Odden, sett fra øst
 381. Varde m.lanterne, Havneholmens vestre side,
 382. Varde, Bøddelen,
 383. Varde, Fladskjær,
 384. Varde, Mågeskjær 2,
 385. Varde, Nordre Hammarøy
 386. Varde, Odd
 387. Varde, Olaskjer
 388. Varde, Ryvingen merke, sett fra sør.
 389. Varde, Tånes,
 390. "Varde", Vågehavn nedre,
 391. Varde, sort,m.skrå hvit stripe. Lindholmen, sett fra NØ
 392. Varder, Hellesundsvardene,
 393. Vassøy
 394. Vestmerke v. Skjernøysund,
 395. Ytre Blåstholmen. Blæstholmen, sett fra syd,
 396. jernstang med krekse, Korshavn
 397. jernstang med lanterne, Flåneflu
 398. jernstang, Klippskjersteinen
 399. jernstang, Seløy Havn, Selør havn
 400. Årebrot fyrlykt
 401. Æsøysundet fyrlykt
 402. Østre Tungeskjær 1, Steinvarde s.m.h.kors. sett fra sør