Sideindeks

Alfabetisk sideindeks

Navigasjon

 1. Aspelskjærgrunnen, Jernstang med krekse
 2. Asperøysundet , Jernstang med rød refleks. Sett fra Øst
 3. Bakmannskjær varde. sett fra nord-øst.
 4. Baren
 5. Bergenesodden, sett fra syd-vest
 6. Betongvarde,sort m. h.striper. Disken 2, sett fra SSV
 7. Brattholmbåen (i bakgrunnen)
 8. Bukkene, jernstang.
 9. Dagmerke Runde fyr
 10. Drapskjær, Drapskjer
 11. Duc d`Alb.
 12. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 13. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 14. Flekkene i fjellet på øyas vestside.
 15. Flekkereøygapet på Torstensneset, sett fra syd,
 16. Fleskehella, Jernsøyle med krekse.
 17. Flisneset fyrlykt
 18. Furkenholmen lanterne
 19. Fyrlampehus. Fyrlykta på Kinn.
 20. Fyrlykt Allmenningsflua
 21. Fyrlykt Aursnes
 22. Fyrlykt Baltsernes
 23. Fyrlykt Blindheim
 24. Fyrlykt Boholmen
 25. Fyrlykt Dimna sørpynt
 26. Fyrlykt Eika
 27. Fyrlykt Fiskåholmen
 28. Fyrlykt Flø
 29. Fyrlykt Flørauden
 30. Fyrlykt Furnes
 31. Fyrlykt Gangsøy
 32. Fyrlykt Gjerdsvika
 33. Fyrlykt Golleneset
 34. Fyrlykt Grønholmen
 35. Fyrlykt Hamneholmen
 36. Fyrlykt Haugnes
 37. Fyrlykt Haukedalsholmen
 38. Fyrlykt Helgestønes
 39. Fyrlykt Hellevik
 40. Fyrlykt Herjeskjæret
 41. Fyrlykt Hjørungnes
 42. Fyrlykt Honningsvåg
 43. Fyrlykt Hovdenes
 44. Fyrlykt Hælen
 45. Fyrlykt Innholmen
 46. Fyrlykt Julholmen
 47. Fyrlykt Kalveholmen
 48. Fyrlykt Kongshaug
 49. Fyrlykt Langenes
 50. Fyrlykt Leitet
 51. Fyrlykt Leitnes
 52. Fyrlykt Lekneset
 53. Fyrlykt Lille Hestholmflu
 54. Fyrlykt Molneset
 55. Fyrlykt Rakenes
 56. Fyrlykt Raudsandnes
 57. Fyrlykt Reksnes
 58. Fyrlykt Risøy
 59. Fyrlykt Rundesund
 60. Fyrlykt Røyrasund
 61. Fyrlykt Silda hamn
 62. Fyrlykt Skaten
 63. Fyrlykt Smørhavn
 64. Fyrlykt Steinsholmskjeret
 65. Fyrlykt Steinvåg
 66. Fyrlykt Stokke
 67. Fyrlykt Stordalsholmen
 68. Fyrlykt Strandanes
 69. Fyrlykt Syltevika
 70. Fyrlykt Synes
 71. Fyrlykt Syvdefjorden
 72. Fyrlykt Teigesund
 73. Fyrlykt Terneskjerflu
 74. Fyrlykt Torvikholmen
 75. Fyrlykt Vattøyskjeret
 76. Fyrlykt Årsetøy
 77. Fyrlykt Åsnes
 78. Fyrlykt, Imsa
 79. Fyrlykt, Indre Mannevær,
 80. Fyrlykt, Langøy, på øyas nordside, sett fra NV
 81. Fyrlykt, Lypskjær fra syd.
 82. Fyrlykt, Revøysund NV på øya.
 83. Fyrlykt, Svinør, på Grønningens SV pynt.
 84. Fyrlykt, Tånes
 85. Fyrlykt, Ulvåsodden
 86. Fyrlykt, Utvåre
 87. Fyrlykt, lanterne på stang.
 88. Fyrlykt, Åvik
 89. Fyrlykta Bymannen
 90. Fyrlykta Klubben
 91. Fyrlykta Kyrkjeholmen
 92. Fyrlykta på Hidsneset
 93. Gildrenes fyrlykt
 94. Grasskjær fyrlykt
 95. Grønn stake m,grønn reflektor, Ytre Kjerkebåen, sett fra nord.
 96. Grønn stake, sett fra nord.
 97. Grønn stake, Buøysundet, sett fra nord.
 98. Grønn stake, Einarholmbåen,
 99. Grønn stake, Gulholmboen,
 100. Grønn stake, Husebåen,
 101. Grønn stake, Kvaregrunnen, Sett fra sør-vest.
 102. Grønn stake, Lyngholmflua.
 103. Grønn stake, Sett fra øst.
 104. Grønn stake, Småvardebåen, sett fra syd.
 105. Grønn stake, Svartskjerflu
 106. Grønn stake,Nordre Stokkholmbåen,Sett fra syd.
 107. Grønn stake,Villingskjærene, sett fra NNV
 108. Grønn stake. Dvergsøybåen, sett fra sør-øst.
 109. Grønn stake. Sett fra syd.
 110. Grønn stake. Timlingboen. Sett fra nord.
 111. HIB Peisboen
 112. HIB Trollholmskjær
 113. Hausvigodden, Lyktehus, på V-siden.
 114. Herreholmen, lanterne på stang, på Herreholmen NØ-side.
 115. Herøya varde.Steinvarde med toppmerke,sett fra nord.
 116. Hestholmflu, jernstang med krekse og rød reflektor.
 117. Hib Slinningsodden
 118. Hib Valkvæ molo
 119. Hvitmalt fjell,Martesodden, sett fra syd. Hvit flekk.
 120. Håtangen fyrlykt
 121. Håøysund, lanterne på stang, sett fra vest
 122. Høylandsholmane Ono
 123. Jernstang
 124. Jernstang
 125. Jernstang
 126. Jernstang / Båe vestenfor Dybingen,sett fra nord.
 127. Jernstang Haugsbygda
 128. Jernstang m lanterne, Torsteinholmbåen, sett fra SSØ
 129. Jernstang m. Krekse, Bjørnskarbåen, sett fra vest.
 130. Jernstang m. grønn reflektor,Smågrønningene, sett fra nord.
 131. Jernstang m. h.krekse, Kverna, sett fra vest
 132. Jernstang m. krekse og rød reflektor, Hoven, sett fra SSØ.
 133. Jernstang m. krekse, Grasholman øst båe,
 134. Jernstang m. krekse, Hellaren, sett fra NV
 135. Jernstang m. krekse, Kirkebåen, Kjerkebåen,sett fra SSØ.
 136. Jernstang m. krekse, Kvistholmbåen, sett fra NV
 137. Jernstang m. krekse, Lillebåen, sett fra øst.
 138. Jernstang m. krekse, Rosnes Farestad,
 139. Jernstang m. krekse, Rossnesvågen 2,
 140. Jernstang m. krekse, Skottholmbåen, sett fra vest.
 141. Jernstang m. krekse, Vedeskjær Hellersøyboen,vestre, sett fra NV
 142. Jernstang m. krekse, Ytre Farestad 2, sett fra Øst
 143. Jernstang m. lanterne, Nordbåen
 144. Jernstang m. lanterne,Ramslandsvågen
 145. Jernstang m. lanterne,Rya, Buøysund lanterne 2,sett fra SSØ
 146. Jernstang m. rød reflektor, Snag fra Langøyholm,sett fra SSV
 147. Jernstang m. viser og blå reflektor, Rossnesvågen 1,
 148. Jernstang m. viser og blå reflektor,Ytre Farestad 1,sett fra Øst
 149. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Lyngøybåe sør.fra nord.
 150. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Sønningsboen,sett fra øst
 151. Jernstang m. viser og rød reflektor, Kikeskjærbåen 2,
 152. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngholmboen, fra sør.
 153. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngøy 1, nordre side,fra S
 154. Jernstang m. viser og rød reflektor, Saltbåene 2,
 155. Jernstang m. viser, Indre Hattholmflaket, sett fra nord.
 156. Jernstang m. viser, Kikeskjærbåen 1,
 157. Jernstang m. viser, Mittingen, sett fra SSV
 158. Jernstang m. viser, Nakkøyboen, sett fra sørøst.
 159. Jernstang m. viser, Rossnesvågen 5 og 6,
 160. Jernstang m. viser, Vågehavn 5, indre,
 161. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 3 og 4, sett fra SØ
 162. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 5 og 6, sett fra SØ
 163. Jernstang m.krekse, Hellersøybåen,vestre.sett fra NV
 164. Jernstang m.lanterne, Kattholmsbåen, sett fra SSV
 165. Jernstang m.lanterne, Åvik molo
 166. Jernstang m.viser og grønn reflektor, Lyngholm nordvest, fra ves
 167. Jernstang med Krekse
 168. Jernstang med grønn reflektor, Kongsbåen
 169. Jernstang med grønn reflektor, Revøybåen
 170. Jernstang med grønn reflektor. Strandholmgrunnen
 171. Jernstang med krekse og grønn reflektor, sett fra nord-vest.
 172. Jernstang med krekse og rød reflektor, Skjellbåen,sett fra nord.
 173. Jernstang med krekse og rød reflektor.Martesodden. Sett fra ø.
 174. Jernstang med krekse og rød reflektor.Sett fra syd.
 175. Jernstang med krekse, Navarsundflua
 176. Jernstang med krekse, Steinen,sett fra nord.
 177. Jernstang med krekse, Tomasbåen
 178. Jernstang med krekse, fra N-V.
 179. Jernstang med krekse,fra V.
 180. Jernstang med krekse,Åshamn, sett fra øst.
 181. Jernstang med krekse. Herøysundet 2, sett fra N-Ø
 182. Jernstang med krekse.Koholmbåen,Kuholmbåen,fra øst.
 183. Jernstang med lanterne, Svarte Hillegarden
 184. Jernstang med lys.Thomas`s Båe, Sett fra nord.
 185. Jernstang med rød reflektor
 186. Jernstang med rød reflektor, Trellflu
 187. Jernstang med rød reflektor,Prestbåen, fra syd.
 188. Jernstang med rød reflektor,Snag fra Ormsøy, fra nord.
 189. Jernstang med viser og grønn reflektor Søre Stokkholmbåen. Fra S
 190. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord-øst.
 191. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord.
 192. Jernstang med viser og grønn reflektor,Herøysundet 1.Sett fra Ø.
 193. Jernstang med viser og grønn reflektor,Kinnfluene 1, fra nord.
 194. Jernstang med viser og grønn reflektor,Søylekilen,Fra N-V
 195. Jernstang med viser og grønn reflektor,Vrengen, sett fra øst
 196. Jernstang med viser og grønn reflektor,Økseskjær,fra nord.
 197. Jernstang med viser og grønn reflektor.,Flekkholmbåen,fra S-V.
 198. Jernstang med viser og grønn reflektor.Saltsekken,fra S-V.
 199. Jernstang med viser og rød refleks.Inkjebåen.Fra N.V.
 200. Jernstang med viser og rød reflektor
 201. Jernstang med viser og rød reflektor,Ankerbåen, Sett fra syd.
 202. Jernstang med viser og rød reflektor,Nordre Vassskjærbåen.Fra N
 203. Jernstang med viser og rød reflektor.Kirkeodden. Sett fra Øst.
 204. Jernstang med viser og rød reflektor.Kvistholmbåen. fra N-V.
 205. Jernstang med viser, og grønn reflektor.Kastholmbåen, fra syd.
 206. Jernstang med viser, og rød reflektor,Møvikbåen,sett fra syd.
 207. Jernstang med viser.Prestbåen,Ø.side.Sett fra nord.
 208. Jernstang stake med grønn reflektor,fra N.
 209. Jernstang øst av Varholmen, Kvalen, Hvalen
 210. Jernstang, Austre Holmebåen
 211. Jernstang, Bauholmflaket,
 212. Jernstang, Bjørnebåane 1 og 2, sett fra nord.
 213. Jernstang, Bruneflua,
 214. Jernstang, Dronningbåen, fra øst.
 215. Jernstang, Flaket
 216. Jernstang, Flateflua
 217. Jernstang, Flateflua
 218. Jernstang, Grotholmen, fra syd.
 219. Jernstang, Heddene
 220. Jernstang, Hengestabben, sett fra NNV
 221. Jernstang, Høylandsholmane
 222. Jernstang, Kjelen,
 223. Jernstang, Kjerkeboen . Kirkebåen, sett fra syd.
 224. Jernstang, Kjerringflua, Øst for Lindesnes.
 225. Jernstang, Landøy NO pynt, sett fra
 226. Jernstang, Otraelva,Sett fra syd.
 227. Jernstang, Risøyboen, sett fra øst.
 228. Jernstang, Sagebomflua 2
 229. Jernstang, Saltbåen,
 230. Jernstang, Skomakerflua.
 231. Jernstang, Skromla, sett fra øst.
 232. Jernstang, Smellen
 233. Jernstang, Småskjærane
 234. Jernstang, Sniksrevet
 235. Jernstang, Springen, sett fra sørvest.
 236. Jernstang, Stangfjellbåen, sett fra Nordvest
 237. Jernstang, Stolsboen 4
 238. Jernstang, Syrdalsflua
 239. Jernstang, Toveboen,sett fra øst.
 240. Jernstang, Ytre Springen
 241. Jernstang, vestre Holmebåen
 242. Jernstang,Indre Kjerkebåen. Sett fra nord.
 243. Jernstang,Kuvika, sett fra syd.
 244. Jernstang,m grønn refleks, Leiholmboen, sett fra sørvest.
 245. Jernstang.Kirkebåene S Sett fra nord.
 246. Jernstenger, Rossnesvågen 3 og 4,
 247. Jernsøyle, Pinnen, sett fra nordøst
 248. Jernsøyle, Sagebomflua 1
 249. Jøngeholmskjæret, sett fra nord-øst
 250. Kjøttvikvarden
 251. Klovholmboen, Lanterne på stativ, sett fra nord.
 252. Kongsnesflua, jernstang.
 253. Krigsmerke, Kattholmen,
 254. Krigsmerke, Sett fra nord.
 255. Kveita, søyle med kule og visar Ø for Stokksundet
 256. Kyrfluda
 257. Lanterne
 258. Lanterne Brennholmen
 259. Lanterne Flø hamn
 260. Lanterne Herøyhunden
 261. Lanterne Indre Hanken
 262. Lanterne Katterumpa
 263. Lanterne Korsnes
 264. Lanterne Kvalebåen
 265. Lanterne Leiskjeret varde
 266. Lanterne Møyaskrevet
 267. Lanterne Oksen
 268. Lanterne Rjånes
 269. Lanterne Rundesund S
 270. Lanterne Ytre Hanken
 271. Lanterne og oljebud Ytre Gursken nedre
 272. Lanterne på stang Ljønes
 273. Lanterne på stang, Brattholmgrunnen,
 274. Lanterne på stang, Ellingholmen,
 275. Lanterne på stang, Indre Hellersøy,
 276. Lanterne på stang, Skottholmen, sett fra vest.
 277. Lanterne på stang,Hvitt lyktehus, Vedeskjær 751, sett fra sør
 278. Lanterne på stang,hvitt lampehus.Oddknuppen, sett fra SV
 279. Lanterne på stativ, Landøyholmen, Sett fra vest
 280. Lanterne på stativ, Saltbåene 1, sett fra vest
 281. Lanterne på stolpe, Skjernøysundodden, sett fra vest.
 282. Lanterne på varde, Ballastskjærene 2, sett fra VNV
 283. Lanterne, Hårsøy, sett fra SØ
 284. Lanterne, overettmerke, Lillehavn Nedre.
 285. Lanterne,Lindesnes NØ pynt
 286. Laukvik fyrlykt
 287. Ledholmen fyrlykt, sett fra nord-øst
 288. Losvakthytta på Oksøy
 289. Lykt, Ryvingen NO pynt, sett fra nord
 290. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra vest.
 291. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra øst.
 292. Lyktehus på stativ, Herøya,
 293. Lyktehus på stativ, Madodden 2, sett fra vest.
 294. Lyktehus på stativ, Sjøsanden, Bestemor, sett fra sør.
 295. Lyktehus på stativ,Madodden, sett fra nord.
 296. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen,
 297. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen, sett fra SSV.
 298. Lyktehus, Spegelaksen, sett fra NNØ
 299. Lyktehus, Stokken fyrlykt ,sett fra nord-øst
 300. Lyktehus, Tøodden,
 301. Lyktehus,Gleodden, sett fra sør-øst
 302. Lyktehus,Varholmen
 303. Lyktehus.Mannevikodden. sett fra syd-øst.
 304. Lysbøye Sævikflu i Rundesundet
 305. Middelvannstandsmerke
 306. Midtfjordskjær,varde.
 307. Minnesmerke, Kneblingen, Savonmaa-monument på Kniblingen.
 308. Nedlagt fyrlykt Daugstad
 309. Oldersflu ved Våge, jernstang
 310. Overett Indre Honningsvåg
 311. Overett merke, lanterne på stang, Kleven,
 312. Overett merker
 313. Overett merker
 314. Overett merker
 315. Privat stang, Gulholmen,
 316. Rekkverk på Dybingen, til den gamle fyrlykta.
 317. Riva, jernstang med gul og blå reflektor, sett fra øst.
 318. Rundseilingsmerke, Sett fra syd.
 319. Rød og sort stake,Tronebåen, sett fra sør.
 320. Rød stake, Brattestøgrunnen,?? sett fra øst.
 321. Rød stake, Finnøysundbåen,
 322. Rød stake, Krobåen, Kroodden, sett fra syd.
 323. Rød stake, Musaflua,
 324. Rød stake, Navnløs, Sett fra syd.
 325. Rød stake, Steinsbåane, sett fra vest.
 326. Rød stake, Søre Kviteflu
 327. Rød stake, Vestre Herøybåen, sett fra øst
 328. Rød stake,.Sett fra syd.
 329. Rød stake,Kastelbåen, sett fra syd.
 330. Rød stake,Skipbåen, Sett fra øst,
 331. Rød stake,Søre Herøybåen, Sett fra øst.
 332. Rød stake. Svarteskjærane, Sett fra øst.
 333. Saltskjæret.Varde med jernstang, solcelleanlegg og blinklys
 334. Sekskantet lyktehus og varde m.viser,Kvistholmen, sett fra vest
 335. Seljestokken fyrlykt
 336. Senskjær fyrlykt. (Senskjeret) sett fra nord-øst
 337. Skap med lanterne, Nordre Havneholmen, sett fra vest.
 338. Skilt
 339. Sort og rød stake,Indre Tovegrunnen, Sett fra syd.
 340. Stake grønn, Hellersøy snag, sett fra SV
 341. Stake grønn, Langøy, sett fra NNV
 342. Stake rød, Båtvikbåen,
 343. Stake rød, Eigelandsbåane,
 344. Stake, Søre Langøyboen
 345. Stake, grønn, Bjørneskjærflaket, sett fra sør.
 346. Stake, jernstang,Hamburgerbåen, sett fra nord-vest
 347. Stake, nordmerke, Diskebåen, sett fra SSV
 348. Stake,Frittliggende grunne, Buskebåen, sett fra nord.
 349. Stake,vestmerke, Havneholmen, sett fra
 350. Stang Herøy
 351. Stang Mjølskjeret
 352. Stang Teigenesboen
 353. Stang med krekse Kverna
 354. Stang med krekse Trollkjerringfluda
 355. Stang med krekse Ø for Bymannen
 356. Stang med kule Herøyhonden
 357. Stang med kule Overå
 358. Stang med kule Roparholmen
 359. Stang med kule, Præsteskjær
 360. Stang med visar
 361. Stang med visar
 362. Stang med visar Boholmen
 363. Stangholmbåen, Lanterne på stang.
 364. Stangholmen 2
 365. Steinmur
 366. Steinvarde på Stangodden, sett fra øst
 367. Steinvarde, Kirkoddskjæret, sett fra øst.
 368. Steinvarde, sort m. hvit belte.Ellingtønnene, fra syd.
 369. Steinvarde, sort m.h.stripe, samt fyrlykt, Gjallaråsholmen,
 370. Steinvarde,sort m. hvitt belte, Lille Kråka, sett fra øst.
 371. Steinvarde,sort m.loddrette striper, Bjørneskjær 1, sett fra øst
 372. Stolpe m. lykt, Pirhodet,
 373. Store Straumsøy fyrlykt
 374. Strand fyrlykt
 375. Sør Botnen fyrlykt
 376. Tentebåen, jernstang med grønn reflektor.
 377. Terøy, Lyktehus, øyas SV-pynt.
 378. Torsøy fyrlykt.sett fra nord.
 379. Tregde overett 2
 380. Ullerøy Østre
 381. Ullerøysund, Lyktehus
 382. Valderhaug molo hib
 383. Valleskjær fyrlykt
 384. Varde Brennholmen
 385. Varde Flåvær
 386. Varde Frekøyflu
 387. Varde Kattaskjæret
 388. Varde Kjeldsund
 389. Varde Kua
 390. Varde Kyrkjefluda
 391. Varde Måløysund
 392. Varde Overå
 393. Varde m. toppmerke, Indre Odden, sett fra øst
 394. Varde m.lanterne, Havneholmens vestre side,
 395. Varde, Bøddelen,
 396. Varde, Fladskjær,
 397. Varde, Mågeskjær 2,
 398. Varde, Nordre Hammarøy
 399. Varde, Odd
 400. Varde, Olaskjer
 401. Varde, Ryvingen merke, sett fra sør.
 402. Varde, Tånes,
 403. "Varde", Vågehavn nedre,
 404. Varde, sort,m.skrå hvit stripe. Lindholmen, sett fra NØ
 405. Varder, Hellesundsvardene,
 406. Vassøy
 407. Vestmerke v. Skjernøysund,
 408. Ytre Blåstholmen. Blæstholmen, sett fra syd,
 409. jernstang med krekse, Korshavn
 410. jernstang med lanterne, Flåneflu
 411. jernstang, Klippskjersteinen
 412. jernstang, Seløy Havn, Selør havn
 413. Årebrot fyrlykt
 414. Æsøysundet fyrlykt
 415. Østre Tungeskjær 1, Steinvarde s.m.h.kors. sett fra sør