Sideindeks

Alfabetisk sideindeks

Navigasjon

 1. Aspelskjærgrunnen, Jernstang med krekse
 2. Asperøysundet , Jernstang med rød refleks. Sett fra Øst
 3. Bakmannskjær varde. sett fra nord-øst.
 4. Baren
 5. Bergenesodden, sett fra syd-vest
 6. Betongvarde,sort m. h.striper. Disken 2, sett fra SSV
 7. Brattholmbåen (i bakgrunnen)
 8. Bukkene, jernstang.
 9. Dagmerke Runde fyr
 10. Drapskjær, Drapskjer
 11. Duc d`Alb.
 12. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 13. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 14. Flekkene i fjellet på øyas vestside.
 15. Flekkereøygapet på Torstensneset, sett fra syd,
 16. Fleskehella, Jernsøyle med krekse.
 17. Flisneset fyrlykt
 18. Fyrlampehus. Fyrlykta på Kinn.
 19. Fyrlykt Aursnes
 20. Fyrlykt Boholmen
 21. Fyrlykt Dimna sørpynt
 22. Fyrlykt Eika
 23. Fyrlykt Fiskåholmen
 24. Fyrlykt Flø
 25. Fyrlykt Flørauden
 26. Fyrlykt Furnes
 27. Fyrlykt Gjerdsvika
 28. Fyrlykt Golleneset
 29. Fyrlykt Hamneholmen
 30. Fyrlykt Hjørungnes
 31. Fyrlykt Honningsvåg
 32. Fyrlykt Langenes
 33. Fyrlykt Leitet
 34. Fyrlykt Lille Hestholmflu
 35. Fyrlykt Rakenes
 36. Fyrlykt Raudøyholmen
 37. Fyrlykt Rundesund
 38. Fyrlykt Røyrasund
 39. Fyrlykt Steinsholmskjeret
 40. Fyrlykt Stokke
 41. Fyrlykt Stordalsholmen
 42. Fyrlykt Syltevika
 43. Fyrlykt Syvdefjorden
 44. Fyrlykt Teigesund
 45. Fyrlykt Terneskjerflu
 46. Fyrlykt Torvikholmen
 47. Fyrlykt Vattøyskjeret
 48. Fyrlykt Årsetøy
 49. Fyrlykt, Imsa
 50. Fyrlykt, Indre Mannevær,
 51. Fyrlykt, Langøy, på øyas nordside, sett fra NV
 52. Fyrlykt, Lypskjær fra syd.
 53. Fyrlykt, Revøysund NV på øya.
 54. Fyrlykt, Svinør, på Grønningens SV pynt.
 55. Fyrlykt, Tånes
 56. Fyrlykt, Ulvåsodden
 57. Fyrlykt, Utvåre
 58. Fyrlykt, lanterne på stang.
 59. Fyrlykt, Åvik
 60. Fyrlykta Bymannen
 61. Fyrlykta Klubben
 62. Fyrlykta Kyrkjeholmen
 63. Fyrlykta på Hidsneset
 64. Grønn stake m,grønn reflektor, Ytre Kjerkebåen, sett fra nord.
 65. Grønn stake, sett fra nord.
 66. Grønn stake, Buøysundet, sett fra nord.
 67. Grønn stake, Einarholmbåen,
 68. Grønn stake, Gulholmboen,
 69. Grønn stake, Husebåen,
 70. Grønn stake, Kvaregrunnen, Sett fra sør-vest.
 71. Grønn stake, Lyngholmflua.
 72. Grønn stake, Sett fra øst.
 73. Grønn stake, Småvardebåen, sett fra syd.
 74. Grønn stake, Svartskjerflu
 75. Grønn stake,Nordre Stokkholmbåen,Sett fra syd.
 76. Grønn stake,Villingskjærene, sett fra NNV
 77. Grønn stake. Dvergsøybåen, sett fra sør-øst.
 78. Grønn stake. Sett fra syd.
 79. Grønn stake. Timlingboen. Sett fra nord.
 80. Hausvigodden, Lyktehus, på V-siden.
 81. Herreholmen, lanterne på stang, på Herreholmen NØ-side.
 82. Herøya varde.Steinvarde med toppmerke,sett fra nord.
 83. Hestholmflu, jernstang med krekse og rød reflektor.
 84. Hvitmalt fjell,Martesodden, sett fra syd. Hvit flekk.
 85. Håtangen fyrlykt
 86. Håøysund, lanterne på stang, sett fra vest
 87. Høylandsholmane Ono
 88. Jernstang
 89. Jernstang
 90. Jernstang
 91. Jernstang / Båe vestenfor Dybingen,sett fra nord.
 92. Jernstang Haugsbygda
 93. Jernstang m lanterne, Torsteinholmbåen, sett fra SSØ
 94. Jernstang m. Krekse, Bjørnskarbåen, sett fra vest.
 95. Jernstang m. grønn reflektor,Smågrønningene, sett fra nord.
 96. Jernstang m. h.krekse, Kverna, sett fra vest
 97. Jernstang m. krekse og rød reflektor, Hoven, sett fra SSØ.
 98. Jernstang m. krekse, Grasholman øst båe,
 99. Jernstang m. krekse, Hellaren, sett fra NV
 100. Jernstang m. krekse, Kirkebåen, Kjerkebåen,sett fra SSØ.
 101. Jernstang m. krekse, Kvistholmbåen, sett fra NV
 102. Jernstang m. krekse, Lillebåen, sett fra øst.
 103. Jernstang m. krekse, Rosnes Farestad,
 104. Jernstang m. krekse, Rossnesvågen 2,
 105. Jernstang m. krekse, Skottholmbåen, sett fra vest.
 106. Jernstang m. krekse, Vedeskjær Hellersøyboen,vestre, sett fra NV
 107. Jernstang m. krekse, Ytre Farestad 2, sett fra Øst
 108. Jernstang m. lanterne, Nordbåen
 109. Jernstang m. lanterne,Ramslandsvågen
 110. Jernstang m. lanterne,Rya, Buøysund lanterne 2,sett fra SSØ
 111. Jernstang m. rød reflektor, Snag fra Langøyholm,sett fra SSV
 112. Jernstang m. viser og blå reflektor, Rossnesvågen 1,
 113. Jernstang m. viser og blå reflektor,Ytre Farestad 1,sett fra Øst
 114. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Lyngøybåe sør.fra nord.
 115. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Sønningsboen,sett fra øst
 116. Jernstang m. viser og rød reflektor, Kikeskjærbåen 2,
 117. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngholmboen, fra sør.
 118. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngøy 1, nordre side,fra S
 119. Jernstang m. viser og rød reflektor, Saltbåene 2,
 120. Jernstang m. viser, Indre Hattholmflaket, sett fra nord.
 121. Jernstang m. viser, Kikeskjærbåen 1,
 122. Jernstang m. viser, Mittingen, sett fra SSV
 123. Jernstang m. viser, Nakkøyboen, sett fra sørøst.
 124. Jernstang m. viser, Rossnesvågen 5 og 6,
 125. Jernstang m. viser, Vågehavn 5, indre,
 126. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 3 og 4, sett fra SØ
 127. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 5 og 6, sett fra SØ
 128. Jernstang m.krekse, Hellersøybåen,vestre.sett fra NV
 129. Jernstang m.lanterne, Kattholmsbåen, sett fra SSV
 130. Jernstang m.lanterne, Åvik molo
 131. Jernstang m.viser og grønn reflektor, Lyngholm nordvest, fra ves
 132. Jernstang med Krekse
 133. Jernstang med grønn reflektor, Kongsbåen
 134. Jernstang med grønn reflektor, Revøybåen
 135. Jernstang med grønn reflektor. Strandholmgrunnen
 136. Jernstang med krekse og grønn reflektor, sett fra nord-vest.
 137. Jernstang med krekse og rød reflektor, Skjellbåen,sett fra nord.
 138. Jernstang med krekse og rød reflektor.Martesodden. Sett fra ø.
 139. Jernstang med krekse og rød reflektor.Sett fra syd.
 140. Jernstang med krekse, Navarsundflua
 141. Jernstang med krekse, Steinen,sett fra nord.
 142. Jernstang med krekse, Tomasbåen
 143. Jernstang med krekse, fra N-V.
 144. Jernstang med krekse,fra V.
 145. Jernstang med krekse,Åshamn, sett fra øst.
 146. Jernstang med krekse. Herøysundet 2, sett fra N-Ø
 147. Jernstang med krekse.Koholmbåen,Kuholmbåen,fra øst.
 148. Jernstang med lanterne, Svarte Hillegarden
 149. Jernstang med lys.Thomas`s Båe, Sett fra nord.
 150. Jernstang med rød reflektor
 151. Jernstang med rød reflektor, Trellflu
 152. Jernstang med rød reflektor,Prestbåen, fra syd.
 153. Jernstang med rød reflektor,Snag fra Ormsøy, fra nord.
 154. Jernstang med viser og grønn reflektor Søre Stokkholmbåen. Fra S
 155. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord-øst.
 156. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord.
 157. Jernstang med viser og grønn reflektor,Herøysundet 1.Sett fra Ø.
 158. Jernstang med viser og grønn reflektor,Kinnfluene 1, fra nord.
 159. Jernstang med viser og grønn reflektor,Søylekilen,Fra N-V
 160. Jernstang med viser og grønn reflektor,Vrengen, sett fra øst
 161. Jernstang med viser og grønn reflektor,Økseskjær,fra nord.
 162. Jernstang med viser og grønn reflektor.,Flekkholmbåen,fra S-V.
 163. Jernstang med viser og grønn reflektor.Saltsekken,fra S-V.
 164. Jernstang med viser og rød refleks.Inkjebåen.Fra N.V.
 165. Jernstang med viser og rød reflektor
 166. Jernstang med viser og rød reflektor,Ankerbåen, Sett fra syd.
 167. Jernstang med viser og rød reflektor,Nordre Vassskjærbåen.Fra N
 168. Jernstang med viser og rød reflektor.Kirkeodden. Sett fra Øst.
 169. Jernstang med viser og rød reflektor.Kvistholmbåen. fra N-V.
 170. Jernstang med viser, og grønn reflektor.Kastholmbåen, fra syd.
 171. Jernstang med viser, og rød reflektor,Møvikbåen,sett fra syd.
 172. Jernstang med viser.Prestbåen,Ø.side.Sett fra nord.
 173. Jernstang stake med grønn reflektor,fra N.
 174. Jernstang øst av Varholmen, Kvalen, Hvalen
 175. Jernstang, Austre Holmebåen
 176. Jernstang, Bauholmflaket,
 177. Jernstang, Bjørnebåane 1 og 2, sett fra nord.
 178. Jernstang, Bruneflua,
 179. Jernstang, Dronningbåen, fra øst.
 180. Jernstang, Flaket
 181. Jernstang, Flateflua
 182. Jernstang, Flateflua
 183. Jernstang, Grotholmen, fra syd.
 184. Jernstang, Heddene
 185. Jernstang, Hengestabben, sett fra NNV
 186. Jernstang, Høylandsholmane
 187. Jernstang, Kjelen,
 188. Jernstang, Kjerkeboen . Kirkebåen, sett fra syd.
 189. Jernstang, Kjerringflua, Øst for Lindesnes.
 190. Jernstang, Landøy NO pynt, sett fra
 191. Jernstang, Otraelva,Sett fra syd.
 192. Jernstang, Risøyboen, sett fra øst.
 193. Jernstang, Sagebomflua 2
 194. Jernstang, Saltbåen,
 195. Jernstang, Skomakerflua.
 196. Jernstang, Skromla, sett fra øst.
 197. Jernstang, Smellen
 198. Jernstang, Småskjærane
 199. Jernstang, Sniksrevet
 200. Jernstang, Springen, sett fra sørvest.
 201. Jernstang, Stangfjellbåen, sett fra Nordvest
 202. Jernstang, Stolsboen 4
 203. Jernstang, Syrdalsflua
 204. Jernstang, Toveboen,sett fra øst.
 205. Jernstang, Ytre Springen
 206. Jernstang, vestre Holmebåen
 207. Jernstang,Indre Kjerkebåen. Sett fra nord.
 208. Jernstang,Kuvika, sett fra syd.
 209. Jernstang,m grønn refleks, Leiholmboen, sett fra sørvest.
 210. Jernstang.Kirkebåene S Sett fra nord.
 211. Jernstenger, Rossnesvågen 3 og 4,
 212. Jernsøyle, Pinnen, sett fra nordøst
 213. Jernsøyle, Sagebomflua 1
 214. Jøngeholmskjæret, sett fra nord-øst
 215. Kjøttvikvarden
 216. Klovholmboen, Lanterne på stativ, sett fra nord.
 217. Kongsnesflua, jernstang.
 218. Krigsmerke, Kattholmen,
 219. Krigsmerke, Sett fra nord.
 220. Kveita, søyle med kule og visar Ø for Stokksundet
 221. Kyrfluda
 222. Lanterne
 223. Lanterne Brennholmen
 224. Lanterne Flø hamn
 225. Lanterne Herøyhunden
 226. Lanterne Kvalebåen
 227. Lanterne Leiskjeret varde
 228. Lanterne Ljønes
 229. Lanterne Møyaskrevet
 230. Lanterne Rjånes
 231. Lanterne Rundesund S
 232. Lanterne og oljebud Ytre Gursken nedre
 233. Lanterne på stang, Brattholmgrunnen,
 234. Lanterne på stang, Ellingholmen,
 235. Lanterne på stang, Indre Hellersøy,
 236. Lanterne på stang, Skottholmen, sett fra vest.
 237. Lanterne på stang,Hvitt lyktehus, Vedeskjær 751, sett fra sør
 238. Lanterne på stang,hvitt lampehus.Oddknuppen, sett fra SV
 239. Lanterne på stativ, Landøyholmen, Sett fra vest
 240. Lanterne på stativ, Saltbåene 1, sett fra vest
 241. Lanterne på stolpe, Skjernøysundodden, sett fra vest.
 242. Lanterne på varde, Ballastskjærene 2, sett fra VNV
 243. Lanterne, Hårsøy, sett fra SØ
 244. Lanterne, overettmerke, Lillehavn Nedre.
 245. Lanterne,Lindesnes NØ pynt
 246. Laukvik fyrlykt
 247. Ledholmen fyrlykt, sett fra nord-øst
 248. Losvakthytta på Oksøy
 249. Lykt, Ryvingen NO pynt, sett fra nord
 250. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra vest.
 251. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra øst.
 252. Lyktehus på stativ, Herøya,
 253. Lyktehus på stativ, Madodden 2, sett fra vest.
 254. Lyktehus på stativ, Sjøsanden, Bestemor, sett fra sør.
 255. Lyktehus på stativ,Madodden, sett fra nord.
 256. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen,
 257. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen, sett fra SSV.
 258. Lyktehus, Spegelaksen, sett fra NNØ
 259. Lyktehus, Stokken fyrlykt ,sett fra nord-øst
 260. Lyktehus, Tøodden,
 261. Lyktehus,Gleodden, sett fra sør-øst
 262. Lyktehus,Varholmen
 263. Lyktehus.Mannevikodden. sett fra syd-øst.
 264. Lysbøye Sævikflu i Rundesundet
 265. Middelvannstandsmerke
 266. Midtfjordskjær,varde.
 267. Minnesmerke, Kneblingen, Savonmaa-monument på Kniblingen.
 268. Oldersflu ved Våge, jernstang
 269. Overett Indre Honningsvåg
 270. Overett merke, lanterne på stang, Kleven,
 271. Overett merker
 272. Overett merker
 273. Overett merker
 274. Privat stang, Gulholmen,
 275. Rekkverk på Dybingen, til den gamle fyrlykta.
 276. Riva, jernstang med gul og blå reflektor, sett fra øst.
 277. Rundseilingsmerke, Sett fra syd.
 278. Rød og sort stake,Tronebåen, sett fra sør.
 279. Rød stake, Brattestøgrunnen,?? sett fra øst.
 280. Rød stake, Finnøysundbåen,
 281. Rød stake, Krobåen, Kroodden, sett fra syd.
 282. Rød stake, Musaflua,
 283. Rød stake, Navnløs, Sett fra syd.
 284. Rød stake, Steinsbåane, sett fra vest.
 285. Rød stake, Søre Kviteflu
 286. Rød stake, Vestre Herøybåen, sett fra øst
 287. Rød stake,.Sett fra syd.
 288. Rød stake,Kastelbåen, sett fra syd.
 289. Rød stake,Skipbåen, Sett fra øst,
 290. Rød stake,Søre Herøybåen, Sett fra øst.
 291. Rød stake. Svarteskjærane, Sett fra øst.
 292. Saltskjæret.Varde med jernstang, solcelleanlegg og blinklys
 293. Sekskantet lyktehus og varde m.viser,Kvistholmen, sett fra vest
 294. Senskjær fyrlykt. (Senskjeret) sett fra nord-øst
 295. Skap med lanterne, Nordre Havneholmen, sett fra vest.
 296. Skilt
 297. Sort og rød stake,Indre Tovegrunnen, Sett fra syd.
 298. Stake grønn, Hellersøy snag, sett fra SV
 299. Stake grønn, Langøy, sett fra NNV
 300. Stake rød, Båtvikbåen,
 301. Stake rød, Eigelandsbåane,
 302. Stake, Søre Langøyboen
 303. Stake, grønn, Bjørneskjærflaket, sett fra sør.
 304. Stake, jernstang,Hamburgerbåen, sett fra nord-vest
 305. Stake, nordmerke, Diskebåen, sett fra SSV
 306. Stake,Frittliggende grunne, Buskebåen, sett fra nord.
 307. Stake,vestmerke, Havneholmen, sett fra
 308. Stang Herøy
 309. Stang Mjølskjeret
 310. Stang med krekse Kverna
 311. Stang med krekse Trollkjerringfluda
 312. Stang med krekse Ø for Bymannen
 313. Stang med kule Herøyhonden
 314. Stang med kule Overå
 315. Stang med kule Roparholmen
 316. Stang med kule. Aust for Alnes molo
 317. Stang med visar
 318. Stang med visar
 319. Stang med visar Boholmen
 320. Stangholmbåen, Lanterne på stang.
 321. Stangholmen 2
 322. Steinmur
 323. Steinvarde på Stangodden, sett fra øst
 324. Steinvarde, Kirkoddskjæret, sett fra øst.
 325. Steinvarde, sort m. hvit belte.Ellingtønnene, fra syd.
 326. Steinvarde, sort m.h.stripe, samt fyrlykt, Gjallaråsholmen,
 327. Steinvarde,sort m. hvitt belte, Lille Kråka, sett fra øst.
 328. Steinvarde,sort m.loddrette striper, Bjørneskjær 1, sett fra øst
 329. Stolpe m. lykt, Pirhodet,
 330. Strand fyrlykt
 331. Tentebåen, jernstang med grønn reflektor.
 332. Terøy, Lyktehus, øyas SV-pynt.
 333. Torsøy fyrlykt.sett fra nord.
 334. Tregde overett 2
 335. Ullerøy Østre
 336. Ullerøysund, Lyktehus
 337. Valleskjær fyrlykt
 338. Varde Brennholmen
 339. Varde Flåvær
 340. Varde Frekøyflu
 341. Varde Kattaskjæret
 342. Varde Kjeldsund
 343. Varde Kua
 344. Varde Kyrkjefluda
 345. Varde Måløysund
 346. Varde Overå
 347. Varde m. toppmerke, Indre Odden, sett fra øst
 348. Varde m.lanterne, Havneholmens vestre side,
 349. Varde, Bøddelen,
 350. Varde, Fladskjær,
 351. Varde, Mågeskjær 2,
 352. Varde, Nordre Hammarøy
 353. Varde, Odd
 354. Varde, Olaskjer
 355. Varde, Ryvingen merke, sett fra sør.
 356. Varde, Tånes,
 357. "Varde", Vågehavn nedre,
 358. Varde, sort,m.skrå hvit stripe. Lindholmen, sett fra NØ
 359. Varder, Hellesundsvardene,
 360. Vassøy
 361. Vestmerke v. Skjernøysund,
 362. Ytre Blåstholmen. Blæstholmen, sett fra syd,
 363. jernstang med krekse, Korshavn
 364. jernstang med lanterne, Flåneflu
 365. jernstang, Klippskjersteinen
 366. jernstang, Seløy Havn, Selør havn
 367. Østre Tungeskjær 1, Steinvarde s.m.h.kors. sett fra sør