Sideindeks

Alfabetisk sideindeks

Navigasjon

 1. Aspelskjærgrunnen, Jernstang med krekse
 2. Asperøysundet , Jernstang med rød refleks. Sett fra Øst
 3. Bakmannskjær varde. sett fra nord-øst.
 4. Baren
 5. Bergenesodden, sett fra syd-vest
 6. Betongvarde,sort m. h.striper. Disken 2, sett fra SSV
 7. Brattholmbåen (i bakgrunnen)
 8. Bukkene, jernstang.
 9. Dagmerke Runde fyr
 10. Drapskjær, Drapskjer
 11. Duc d`Alb.
 12. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 13. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 14. Flekkene i fjellet på øyas vestside.
 15. Flekkereøygapet på Torstensneset, sett fra syd,
 16. Fleskehella, Jernsøyle med krekse.
 17. Fyrlampehus. Fyrlykta på Kinn.
 18. Fyrlykt Aursnes
 19. Fyrlykt Boholmen
 20. Fyrlykt Dimna sørpynt
 21. Fyrlykt Eika
 22. Fyrlykt Fiskåholmen
 23. Fyrlykt Flø
 24. Fyrlykt Flørauden
 25. Fyrlykt Furnes
 26. Fyrlykt Gjerdsvika
 27. Fyrlykt Golleneset
 28. Fyrlykt Hamneholmen
 29. Fyrlykt Hjørungnes
 30. Fyrlykt Langenes
 31. Fyrlykt Leitet
 32. Fyrlykt Lille Hestholmflu
 33. Fyrlykt Rakenes
 34. Fyrlykt Raudøyholmen
 35. Fyrlykt Rundesund
 36. Fyrlykt Røyrasund
 37. Fyrlykt Steinsholmskjeret
 38. Fyrlykt Stokke
 39. Fyrlykt Stordalsholmen
 40. Fyrlykt Syltevika
 41. Fyrlykt Syvdefjorden
 42. Fyrlykt Teigesund
 43. Fyrlykt Terneskjerflu
 44. Fyrlykt Torvikholmen
 45. Fyrlykt Vattøyskjeret
 46. Fyrlykt Yksnøy
 47. Fyrlykt Årsetøy
 48. Fyrlykt, Imsa
 49. Fyrlykt, Indre Mannevær,
 50. Fyrlykt, Langøy, på øyas nordside, sett fra NV
 51. Fyrlykt, Lypskjær fra syd.
 52. Fyrlykt, Revøysund NV på øya.
 53. Fyrlykt, Svinør, på Grønningens SV pynt.
 54. Fyrlykt, Tånes
 55. Fyrlykt, Ulvåsodden
 56. Fyrlykt, Utvåre
 57. Fyrlykt, lanterne på stang.
 58. Fyrlykt, Åvik
 59. Fyrlykta Bymannen
 60. Fyrlykta Klubben
 61. Fyrlykta på Hidsneset
 62. Grønn stake m,grønn reflektor, Ytre Kjerkebåen, sett fra nord.
 63. Grønn stake, sett fra nord.
 64. Grønn stake, Buøysundet, sett fra nord.
 65. Grønn stake, Einarholmbåen,
 66. Grønn stake, Gulholmboen,
 67. Grønn stake, Husebåen,
 68. Grønn stake, Kvaregrunnen, Sett fra sør-vest.
 69. Grønn stake, Lyngholmflua.
 70. Grønn stake, Sett fra øst.
 71. Grønn stake, Småvardebåen, sett fra syd.
 72. Grønn stake, Svartskjerflu
 73. Grønn stake,Nordre Stokkholmbåen,Sett fra syd.
 74. Grønn stake,Villingskjærene, sett fra NNV
 75. Grønn stake. Dvergsøybåen, sett fra sør-øst.
 76. Grønn stake. Sett fra syd.
 77. Grønn stake. Timlingboen. Sett fra nord.
 78. Hausvigodden, Lyktehus, på V-siden.
 79. Herreholmen, lanterne på stang, på Herreholmen NØ-side.
 80. Herøya varde.Steinvarde med toppmerke,sett fra nord.
 81. Hestholmflu, jernstang med krekse og rød reflektor.
 82. Hvitmalt fjell,Martesodden, sett fra syd. Hvit flekk.
 83. Håtangen fyrlykt
 84. Håøysund, lanterne på stang, sett fra vest
 85. Høylandsholmane Ono
 86. Jernstang
 87. Jernstang
 88. Jernstang
 89. Jernstang / Båe vestenfor Dybingen,sett fra nord.
 90. Jernstang Haugsbygda
 91. Jernstang m lanterne, Torsteinholmbåen, sett fra SSØ
 92. Jernstang m. Krekse, Bjørnskarbåen, sett fra vest.
 93. Jernstang m. grønn reflektor,Smågrønningene, sett fra nord.
 94. Jernstang m. h.krekse, Kverna, sett fra vest
 95. Jernstang m. krekse og rød reflektor, Hoven, sett fra SSØ.
 96. Jernstang m. krekse, Grasholman øst båe,
 97. Jernstang m. krekse, Hellaren, sett fra NV
 98. Jernstang m. krekse, Kirkebåen, Kjerkebåen,sett fra SSØ.
 99. Jernstang m. krekse, Kvistholmbåen, sett fra NV
 100. Jernstang m. krekse, Lillebåen, sett fra øst.
 101. Jernstang m. krekse, Rosnes Farestad,
 102. Jernstang m. krekse, Rossnesvågen 2,
 103. Jernstang m. krekse, Skottholmbåen, sett fra vest.
 104. Jernstang m. krekse, Vedeskjær Hellersøyboen,vestre, sett fra NV
 105. Jernstang m. krekse, Ytre Farestad 2, sett fra Øst
 106. Jernstang m. lanterne, Nordbåen
 107. Jernstang m. lanterne,Ramslandsvågen
 108. Jernstang m. lanterne,Rya, Buøysund lanterne 2,sett fra SSØ
 109. Jernstang m. rød reflektor, Snag fra Langøyholm,sett fra SSV
 110. Jernstang m. viser og blå reflektor, Rossnesvågen 1,
 111. Jernstang m. viser og blå reflektor,Ytre Farestad 1,sett fra Øst
 112. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Lyngøybåe sør.fra nord.
 113. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Sønningsboen,sett fra øst
 114. Jernstang m. viser og rød reflektor, Kikeskjærbåen 2,
 115. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngholmboen, fra sør.
 116. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngøy 1, nordre side,fra S
 117. Jernstang m. viser og rød reflektor, Saltbåene 2,
 118. Jernstang m. viser, Indre Hattholmflaket, sett fra nord.
 119. Jernstang m. viser, Kikeskjærbåen 1,
 120. Jernstang m. viser, Mittingen, sett fra SSV
 121. Jernstang m. viser, Nakkøyboen, sett fra sørøst.
 122. Jernstang m. viser, Rossnesvågen 5 og 6,
 123. Jernstang m. viser, Vågehavn 5, indre,
 124. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 3 og 4, sett fra SØ
 125. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 5 og 6, sett fra SØ
 126. Jernstang m.krekse, Hellersøybåen,vestre.sett fra NV
 127. Jernstang m.lanterne, Kattholmsbåen, sett fra SSV
 128. Jernstang m.lanterne, Åvik molo
 129. Jernstang m.viser og grønn reflektor, Lyngholm nordvest, fra ves
 130. Jernstang med Krekse
 131. Jernstang med grønn reflektor, Kongsbåen
 132. Jernstang med grønn reflektor, Revøybåen
 133. Jernstang med grønn reflektor. Strandholmgrunnen
 134. Jernstang med krekse og grønn reflektor, sett fra nord-vest.
 135. Jernstang med krekse og rød reflektor, Skjellbåen,sett fra nord.
 136. Jernstang med krekse og rød reflektor.Martesodden. Sett fra ø.
 137. Jernstang med krekse og rød reflektor.Sett fra syd.
 138. Jernstang med krekse, Navarsundflua
 139. Jernstang med krekse, Steinen,sett fra nord.
 140. Jernstang med krekse, Tomasbåen
 141. Jernstang med krekse, fra N-V.
 142. Jernstang med krekse,fra V.
 143. Jernstang med krekse,Åshamn, sett fra øst.
 144. Jernstang med krekse. Herøysundet 2, sett fra N-Ø
 145. Jernstang med krekse.Koholmbåen,Kuholmbåen,fra øst.
 146. Jernstang med lanterne, Svarte Hillegarden
 147. Jernstang med lys.Thomas`s Båe, Sett fra nord.
 148. Jernstang med rød reflektor
 149. Jernstang med rød reflektor, Trellflu
 150. Jernstang med rød reflektor,Prestbåen, fra syd.
 151. Jernstang med rød reflektor,Snag fra Ormsøy, fra nord.
 152. Jernstang med viser og grønn reflektor Søre Stokkholmbåen. Fra S
 153. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord-øst.
 154. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord.
 155. Jernstang med viser og grønn reflektor,Herøysundet 1.Sett fra Ø.
 156. Jernstang med viser og grønn reflektor,Kinnfluene 1, fra nord.
 157. Jernstang med viser og grønn reflektor,Søylekilen,Fra N-V
 158. Jernstang med viser og grønn reflektor,Vrengen, sett fra øst
 159. Jernstang med viser og grønn reflektor,Økseskjær,fra nord.
 160. Jernstang med viser og grønn reflektor.,Flekkholmbåen,fra S-V.
 161. Jernstang med viser og grønn reflektor.Saltsekken,fra S-V.
 162. Jernstang med viser og rød refleks.Inkjebåen.Fra N.V.
 163. Jernstang med viser og rød reflektor
 164. Jernstang med viser og rød reflektor,Ankerbåen, Sett fra syd.
 165. Jernstang med viser og rød reflektor,Nordre Vassskjærbåen.Fra N
 166. Jernstang med viser og rød reflektor.Kirkeodden. Sett fra Øst.
 167. Jernstang med viser og rød reflektor.Kvistholmbåen. fra N-V.
 168. Jernstang med viser, og grønn reflektor.Kastholmbåen, fra syd.
 169. Jernstang med viser, og rød reflektor,Møvikbåen,sett fra syd.
 170. Jernstang med viser.Prestbåen,Ø.side.Sett fra nord.
 171. Jernstang stake med grønn reflektor,fra N.
 172. Jernstang øst av Varholmen, Kvalen, Hvalen
 173. Jernstang, Austre Holmebåen
 174. Jernstang, Bauholmflaket,
 175. Jernstang, Bjørnebåane 1 og 2, sett fra nord.
 176. Jernstang, Bruneflua,
 177. Jernstang, Dronningbåen, fra øst.
 178. Jernstang, Flaket
 179. Jernstang, Flateflua
 180. Jernstang, Flateflua
 181. Jernstang, Grotholmen, fra syd.
 182. Jernstang, Heddene
 183. Jernstang, Hengestabben, sett fra NNV
 184. Jernstang, Høylandsholmane
 185. Jernstang, Kjelen,
 186. Jernstang, Kjerkeboen . Kirkebåen, sett fra syd.
 187. Jernstang, Kjerringflua, Øst for Lindesnes.
 188. Jernstang, Landøy NO pynt, sett fra
 189. Jernstang, Otraelva,Sett fra syd.
 190. Jernstang, Risøyboen, sett fra øst.
 191. Jernstang, Sagebomflua 2
 192. Jernstang, Saltbåen,
 193. Jernstang, Skomakerflua.
 194. Jernstang, Skromla, sett fra øst.
 195. Jernstang, Smellen
 196. Jernstang, Småskjærane
 197. Jernstang, Sniksrevet
 198. Jernstang, Springen, sett fra sørvest.
 199. Jernstang, Stangfjellbåen, sett fra Nordvest
 200. Jernstang, Stolsboen 4
 201. Jernstang, Syrdalsflua
 202. Jernstang, Toveboen,sett fra øst.
 203. Jernstang, Ytre Springen
 204. Jernstang, vestre Holmebåen
 205. Jernstang,Indre Kjerkebåen. Sett fra nord.
 206. Jernstang,Kuvika, sett fra syd.
 207. Jernstang,m grønn refleks, Leiholmboen, sett fra sørvest.
 208. Jernstang.Kirkebåene S Sett fra nord.
 209. Jernstenger, Rossnesvågen 3 og 4,
 210. Jernsøyle, Pinnen, sett fra nordøst
 211. Jernsøyle, Sagebomflua 1
 212. Jøngeholmskjæret, sett fra nord-øst
 213. Kjøttvikvarden
 214. Klovholmboen, Lanterne på stativ, sett fra nord.
 215. Kongsnesflua, jernstang.
 216. Krigsmerke, Kattholmen,
 217. Krigsmerke, Sett fra nord.
 218. Kveita, søyle med kule og visar Ø for Stokksundet
 219. Kyrfluda
 220. Lanterne
 221. Lanterne Brennholmen
 222. Lanterne Flø hamn
 223. Lanterne Herøyhunden
 224. Lanterne Kvalebåen
 225. Lanterne Leiskjeret varde
 226. Lanterne Ljønes
 227. Lanterne Møyaskrevet
 228. Lanterne Rjånes
 229. Lanterne Rundesund S
 230. Lanterne og oljebud Ytre Gursken nedre
 231. Lanterne på stang, Brattholmgrunnen,
 232. Lanterne på stang, Ellingholmen,
 233. Lanterne på stang, Indre Hellersøy,
 234. Lanterne på stang, Skottholmen, sett fra vest.
 235. Lanterne på stang,Hvitt lyktehus, Vedeskjær 751, sett fra sør
 236. Lanterne på stang,hvitt lampehus.Oddknuppen, sett fra SV
 237. Lanterne på stativ, Landøyholmen, Sett fra vest
 238. Lanterne på stativ, Saltbåene 1, sett fra vest
 239. Lanterne på stolpe, Skjernøysundodden, sett fra vest.
 240. Lanterne på varde, Ballastskjærene 2, sett fra VNV
 241. Lanterne, Hårsøy, sett fra SØ
 242. Lanterne, overettmerke, Lillehavn Nedre.
 243. Lanterne,Lindesnes NØ pynt
 244. Laukvik fyrlykt
 245. Ledholmen fyrlykt, sett fra nord-øst
 246. Losvakthytta på Oksøy
 247. Lykt, Ryvingen NO pynt, sett fra nord
 248. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra vest.
 249. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra øst.
 250. Lyktehus på stativ, Herøya,
 251. Lyktehus på stativ, Madodden 2, sett fra vest.
 252. Lyktehus på stativ, Sjøsanden, Bestemor, sett fra sør.
 253. Lyktehus på stativ,Madodden, sett fra nord.
 254. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen,
 255. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen, sett fra SSV.
 256. Lyktehus, Spegelaksen, sett fra NNØ
 257. Lyktehus, Stokken fyrlykt ,sett fra nord-øst
 258. Lyktehus, Tøodden,
 259. Lyktehus,Gleodden, sett fra sør-øst
 260. Lyktehus,Varholmen
 261. Lyktehus.Mannevikodden. sett fra syd-øst.
 262. Lysbøye Sævikflu i Rundesundet
 263. Middelvannstandsmerke
 264. Midtfjordskjær,varde.
 265. Minnesmerke, Kneblingen, Savonmaa-monument på Kniblingen.
 266. Oldersflu ved Våge, jernstang
 267. Overett merke, lanterne på stang, Kleven,
 268. Overett merker
 269. Overett merker
 270. Overett merker
 271. Privat stang, Gulholmen,
 272. Rekkverk på Dybingen, til den gamle fyrlykta.
 273. Riva, jernstang med gul og blå reflektor, sett fra øst.
 274. Rundseilingsmerke, Sett fra syd.
 275. Rød og sort stake,Tronebåen, sett fra sør.
 276. Rød stake, Brattestøgrunnen,?? sett fra øst.
 277. Rød stake, Finnøysundbåen,
 278. Rød stake, Krobåen, Kroodden, sett fra syd.
 279. Rød stake, Musaflua,
 280. Rød stake, Navnløs, Sett fra syd.
 281. Rød stake, Steinsbåane, sett fra vest.
 282. Rød stake, Søre Kviteflu
 283. Rød stake, Vestre Herøybåen, sett fra øst
 284. Rød stake,.Sett fra syd.
 285. Rød stake,Kastelbåen, sett fra syd.
 286. Rød stake,Skipbåen, Sett fra øst,
 287. Rød stake,Søre Herøybåen, Sett fra øst.
 288. Rød stake. Svarteskjærane, Sett fra øst.
 289. Saltskjæret.Varde med jernstang, solcelleanlegg og blinklys
 290. Sekskantet lyktehus og varde m.viser,Kvistholmen, sett fra vest
 291. Senskjær fyrlykt. (Senskjeret) sett fra nord-øst
 292. Skap med lanterne, Nordre Havneholmen, sett fra vest.
 293. Skilt
 294. Sort og rød stake,Indre Tovegrunnen, Sett fra syd.
 295. Stake grønn, Hellersøy snag, sett fra SV
 296. Stake grønn, Langøy, sett fra NNV
 297. Stake rød, Båtvikbåen,
 298. Stake rød, Eigelandsbåane,
 299. Stake, Søre Langøyboen
 300. Stake, grønn, Bjørneskjærflaket, sett fra sør.
 301. Stake, jernstang,Hamburgerbåen, sett fra nord-vest
 302. Stake, nordmerke, Diskebåen, sett fra SSV
 303. Stake,Frittliggende grunne, Buskebåen, sett fra nord.
 304. Stake,vestmerke, Havneholmen, sett fra
 305. Stang Herøy
 306. Stang Mjølskjeret
 307. Stang med krekse Kverna
 308. Stang med krekse Trollkjerringfluda
 309. Stang med krekse Ø for Bymannen
 310. Stang med kule Herøyhonden
 311. Stang med kule Overå
 312. Stang med kule Roparholmen
 313. Stang med kule. Aust for Alnes molo
 314. Stang med visar
 315. Stang med visar
 316. Stang med visar Boholmen
 317. Stangholmbåen, Lanterne på stang.
 318. Stangholmen 2
 319. Steinmur
 320. Steinvarde på Stangodden, sett fra øst
 321. Steinvarde, Kirkoddskjæret, sett fra øst.
 322. Steinvarde, sort m. hvit belte.Ellingtønnene, fra syd.
 323. Steinvarde, sort m.h.stripe, samt fyrlykt, Gjallaråsholmen,
 324. Steinvarde,sort m. hvitt belte, Lille Kråka, sett fra øst.
 325. Steinvarde,sort m.loddrette striper, Bjørneskjær 1, sett fra øst
 326. Stolpe m. lykt, Pirhodet,
 327. Tentebåen, jernstang med grønn reflektor.
 328. Terøy, Lyktehus, øyas SV-pynt.
 329. Torsøy fyrlykt.sett fra nord.
 330. Tregde overett 2
 331. Ullerøy Østre
 332. Ullerøysund, Lyktehus
 333. Varde Brennholmen
 334. Varde Flåvær
 335. Varde Frekøyflu
 336. Varde Kattaskjæret
 337. Varde Kjeldsund
 338. Varde Kua
 339. Varde Kyrkjefluda
 340. Varde Måløysund
 341. Varde Overå
 342. Varde m. toppmerke, Indre Odden, sett fra øst
 343. Varde m.lanterne, Havneholmens vestre side,
 344. Varde, Bøddelen,
 345. Varde, Fladskjær,
 346. Varde, Mågeskjær 2,
 347. Varde, Nordre Hammarøy
 348. Varde, Odd
 349. Varde, Olaskjer
 350. Varde, Ryvingen merke, sett fra sør.
 351. Varde, Tånes,
 352. "Varde", Vågehavn nedre,
 353. Varde, sort,m.skrå hvit stripe. Lindholmen, sett fra NØ
 354. Varder, Hellesundsvardene,
 355. Vassøy
 356. Vestmerke v. Skjernøysund,
 357. Ytre Blåstholmen. Blæstholmen, sett fra syd,
 358. jernstang med krekse, Korshavn
 359. jernstang med lanterne, Flåneflu
 360. jernstang, Klippskjersteinen
 361. jernstang, Seløy Havn, Selør havn
 362. Østre Tungeskjær 1, Steinvarde s.m.h.kors. sett fra sør