Sideindeks

Alfabetisk sideindeks

Navigasjon

 1. Aspelskjærgrunnen, Jernstang med krekse
 2. Asperøysundet , Jernstang med rød refleks. Sett fra Øst
 3. Bakmannskjær varde. sett fra nord-øst.
 4. Baren
 5. Bergenesodden, sett fra syd-vest
 6. Betongvarde,sort m. h.striper. Disken 2, sett fra SSV
 7. Brattholmbåen (i bakgrunnen)
 8. Bukkene, jernstang.
 9. Dagmerke Runde fyr
 10. Drapskjær, Drapskjer
 11. Duc d`Alb.
 12. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 13. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 14. Flekkene i fjellet på øyas vestside.
 15. Flekkereøygapet på Torstensneset, sett fra syd,
 16. Fleskehella, Jernsøyle med krekse.
 17. Fyrlampehus. Fyrlykta på Kinn.
 18. Fyrlykt Aursnes
 19. Fyrlykt Boholmen
 20. Fyrlykt Dimna sørpynt
 21. Fyrlykt Eika
 22. Fyrlykt Fiskåholmen
 23. Fyrlykt Flø
 24. Fyrlykt Flørauden
 25. Fyrlykt Furnes
 26. Fyrlykt Gjerdsvika
 27. Fyrlykt Golleneset
 28. Fyrlykt Hamneholmen
 29. Fyrlykt Hjørungnes
 30. Fyrlykt Langenes
 31. Fyrlykt Lille Hestholmflu
 32. Fyrlykt Rakenes
 33. Fyrlykt Raudøyholmen
 34. Fyrlykt Rundesund
 35. Fyrlykt Røyrasund
 36. Fyrlykt Steinsholmskjeret
 37. Fyrlykt Stokke
 38. Fyrlykt Stordalsholmen
 39. Fyrlykt Syltevika
 40. Fyrlykt Syvdefjorden
 41. Fyrlykt Teigesund
 42. Fyrlykt Terneskjerflu
 43. Fyrlykt Torvikholmen
 44. Fyrlykt Vattøyskjeret
 45. Fyrlykt Yksnøy
 46. Fyrlykt Årsetøy
 47. Fyrlykt, Imsa
 48. Fyrlykt, Indre Mannevær,
 49. Fyrlykt, Langøy, på øyas nordside, sett fra NV
 50. Fyrlykt, Lypskjær fra syd.
 51. Fyrlykt, Revøysund NV på øya.
 52. Fyrlykt, Svinør, på Grønningens SV pynt.
 53. Fyrlykt, Tånes
 54. Fyrlykt, Ulvåsodden
 55. Fyrlykt, Utvåre
 56. Fyrlykt, lanterne på stang.
 57. Fyrlykt, Åvik
 58. Fyrlykta Bymannen
 59. Fyrlykta Klubben
 60. Fyrlykta på Hidsneset
 61. Grønn stake m,grønn reflektor, Ytre Kjerkebåen, sett fra nord.
 62. Grønn stake, sett fra nord.
 63. Grønn stake, Buøysundet, sett fra nord.
 64. Grønn stake, Einarholmbåen,
 65. Grønn stake, Gulholmboen,
 66. Grønn stake, Husebåen,
 67. Grønn stake, Kvaregrunnen, Sett fra sør-vest.
 68. Grønn stake, Lyngholmflua.
 69. Grønn stake, Sett fra øst.
 70. Grønn stake, Småvardebåen, sett fra syd.
 71. Grønn stake, Svartskjerflu
 72. Grønn stake,Nordre Stokkholmbåen,Sett fra syd.
 73. Grønn stake,Villingskjærene, sett fra NNV
 74. Grønn stake. Dvergsøybåen, sett fra sør-øst.
 75. Grønn stake. Sett fra syd.
 76. Grønn stake. Timlingboen. Sett fra nord.
 77. Hausvigodden, Lyktehus, på V-siden.
 78. Herreholmen, lanterne på stang, på Herreholmen NØ-side.
 79. Herøya varde.Steinvarde med toppmerke,sett fra nord.
 80. Hestholmflu, jernstang med krekse og rød reflektor.
 81. Hvitmalt fjell,Martesodden, sett fra syd. Hvit flekk.
 82. Håtangen fyrlykt
 83. Håøysund, lanterne på stang, sett fra vest
 84. Høylandsholmane Ono
 85. Jernstang
 86. Jernstang
 87. Jernstang
 88. Jernstang / Båe vestenfor Dybingen,sett fra nord.
 89. Jernstang Haugsbygda
 90. Jernstang m lanterne, Torsteinholmbåen, sett fra SSØ
 91. Jernstang m. Krekse, Bjørnskarbåen, sett fra vest.
 92. Jernstang m. grønn reflektor,Smågrønningene, sett fra nord.
 93. Jernstang m. h.krekse, Kverna, sett fra vest
 94. Jernstang m. krekse og rød reflektor, Hoven, sett fra SSØ.
 95. Jernstang m. krekse, Grasholman øst båe,
 96. Jernstang m. krekse, Hellaren, sett fra NV
 97. Jernstang m. krekse, Kirkebåen, Kjerkebåen,sett fra SSØ.
 98. Jernstang m. krekse, Kvistholmbåen, sett fra NV
 99. Jernstang m. krekse, Lillebåen, sett fra øst.
 100. Jernstang m. krekse, Rosnes Farestad,
 101. Jernstang m. krekse, Rossnesvågen 2,
 102. Jernstang m. krekse, Skottholmbåen, sett fra vest.
 103. Jernstang m. krekse, Vedeskjær Hellersøyboen,vestre, sett fra NV
 104. Jernstang m. krekse, Ytre Farestad 2, sett fra Øst
 105. Jernstang m. lanterne, Nordbåen
 106. Jernstang m. lanterne,Ramslandsvågen
 107. Jernstang m. lanterne,Rya, Buøysund lanterne 2,sett fra SSØ
 108. Jernstang m. rød reflektor, Snag fra Langøyholm,sett fra SSV
 109. Jernstang m. viser og blå reflektor, Rossnesvågen 1,
 110. Jernstang m. viser og blå reflektor,Ytre Farestad 1,sett fra Øst
 111. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Lyngøybåe sør.fra nord.
 112. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Sønningsboen,sett fra øst
 113. Jernstang m. viser og rød reflektor, Kikeskjærbåen 2,
 114. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngholmboen, fra sør.
 115. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngøy 1, nordre side,fra S
 116. Jernstang m. viser og rød reflektor, Saltbåene 2,
 117. Jernstang m. viser, Indre Hattholmflaket, sett fra nord.
 118. Jernstang m. viser, Kikeskjærbåen 1,
 119. Jernstang m. viser, Mittingen, sett fra SSV
 120. Jernstang m. viser, Nakkøyboen, sett fra sørøst.
 121. Jernstang m. viser, Rossnesvågen 5 og 6,
 122. Jernstang m. viser, Vågehavn 5, indre,
 123. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 3 og 4, sett fra SØ
 124. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 5 og 6, sett fra SØ
 125. Jernstang m.krekse, Hellersøybåen,vestre.sett fra NV
 126. Jernstang m.lanterne, Kattholmsbåen, sett fra SSV
 127. Jernstang m.lanterne, Åvik molo
 128. Jernstang m.viser og grønn reflektor, Lyngholm nordvest, fra ves
 129. Jernstang med Krekse
 130. Jernstang med grønn reflektor, Kongsbåen
 131. Jernstang med grønn reflektor, Revøybåen
 132. Jernstang med grønn reflektor. Strandholmgrunnen
 133. Jernstang med krekse og grønn reflektor, sett fra nord-vest.
 134. Jernstang med krekse og rød reflektor, Skjellbåen,sett fra nord.
 135. Jernstang med krekse og rød reflektor.Martesodden. Sett fra ø.
 136. Jernstang med krekse og rød reflektor.Sett fra syd.
 137. Jernstang med krekse, Navarsundflua
 138. Jernstang med krekse, Steinen,sett fra nord.
 139. Jernstang med krekse, Tomasbåen
 140. Jernstang med krekse, fra N-V.
 141. Jernstang med krekse,fra V.
 142. Jernstang med krekse,Åshamn, sett fra øst.
 143. Jernstang med krekse. Herøysundet 2, sett fra N-Ø
 144. Jernstang med krekse.Koholmbåen,Kuholmbåen,fra øst.
 145. Jernstang med lanterne, Svarte Hillegarden
 146. Jernstang med lys.Thomas`s Båe, Sett fra nord.
 147. Jernstang med rød reflektor
 148. Jernstang med rød reflektor, Trellflu
 149. Jernstang med rød reflektor,Prestbåen, fra syd.
 150. Jernstang med rød reflektor,Snag fra Ormsøy, fra nord.
 151. Jernstang med viser og grønn reflektor Søre Stokkholmbåen. Fra S
 152. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord-øst.
 153. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord.
 154. Jernstang med viser og grønn reflektor,Herøysundet 1.Sett fra Ø.
 155. Jernstang med viser og grønn reflektor,Kinnfluene 1, fra nord.
 156. Jernstang med viser og grønn reflektor,Søylekilen,Fra N-V
 157. Jernstang med viser og grønn reflektor,Vrengen, sett fra øst
 158. Jernstang med viser og grønn reflektor,Økseskjær,fra nord.
 159. Jernstang med viser og grønn reflektor.,Flekkholmbåen,fra S-V.
 160. Jernstang med viser og grønn reflektor.Saltsekken,fra S-V.
 161. Jernstang med viser og rød refleks.Inkjebåen.Fra N.V.
 162. Jernstang med viser og rød reflektor
 163. Jernstang med viser og rød reflektor,Ankerbåen, Sett fra syd.
 164. Jernstang med viser og rød reflektor,Nordre Vassskjærbåen.Fra N
 165. Jernstang med viser og rød reflektor.Kirkeodden. Sett fra Øst.
 166. Jernstang med viser og rød reflektor.Kvistholmbåen. fra N-V.
 167. Jernstang med viser, og grønn reflektor.Kastholmbåen, fra syd.
 168. Jernstang med viser, og rød reflektor,Møvikbåen,sett fra syd.
 169. Jernstang med viser.Prestbåen,Ø.side.Sett fra nord.
 170. Jernstang stake med grønn reflektor,fra N.
 171. Jernstang øst av Varholmen, Kvalen, Hvalen
 172. Jernstang, Austre Holmebåen
 173. Jernstang, Bauholmflaket,
 174. Jernstang, Bjørnebåane 1 og 2, sett fra nord.
 175. Jernstang, Bruneflua,
 176. Jernstang, Dronningbåen, fra øst.
 177. Jernstang, Flaket
 178. Jernstang, Flateflua
 179. Jernstang, Flateflua
 180. Jernstang, Grotholmen, fra syd.
 181. Jernstang, Heddene
 182. Jernstang, Hengestabben, sett fra NNV
 183. Jernstang, Høylandsholmane
 184. Jernstang, Kjelen,
 185. Jernstang, Kjerkeboen . Kirkebåen, sett fra syd.
 186. Jernstang, Kjerringflua, Øst for Lindesnes.
 187. Jernstang, Landøy NO pynt, sett fra
 188. Jernstang, Otraelva,Sett fra syd.
 189. Jernstang, Risøyboen, sett fra øst.
 190. Jernstang, Sagebomflua 2
 191. Jernstang, Saltbåen,
 192. Jernstang, Skomakerflua.
 193. Jernstang, Skromla, sett fra øst.
 194. Jernstang, Smellen
 195. Jernstang, Småskjærane
 196. Jernstang, Sniksrevet
 197. Jernstang, Springen, sett fra sørvest.
 198. Jernstang, Stangfjellbåen, sett fra Nordvest
 199. Jernstang, Stolsboen 4
 200. Jernstang, Syrdalsflua
 201. Jernstang, Toveboen,sett fra øst.
 202. Jernstang, Ytre Springen
 203. Jernstang, vestre Holmebåen
 204. Jernstang,Indre Kjerkebåen. Sett fra nord.
 205. Jernstang,Kuvika, sett fra syd.
 206. Jernstang,m grønn refleks, Leiholmboen, sett fra sørvest.
 207. Jernstang.Kirkebåene S Sett fra nord.
 208. Jernstenger, Rossnesvågen 3 og 4,
 209. Jernsøyle, Pinnen, sett fra nordøst
 210. Jernsøyle, Sagebomflua 1
 211. Jøngeholmskjæret, sett fra nord-øst
 212. Kjøttvikvarden
 213. Klovholmboen, Lanterne på stativ, sett fra nord.
 214. Kongsnesflua, jernstang.
 215. Krigsmerke, Kattholmen,
 216. Krigsmerke, Sett fra nord.
 217. Kveita, søyle med kule og visar Ø for Stokksundet
 218. Kyrfluda
 219. Lanterne
 220. Lanterne Brennholmen
 221. Lanterne Flø hamn
 222. Lanterne Herøyhunden
 223. Lanterne Kvalebåen
 224. Lanterne Leiskjeret varde
 225. Lanterne Møyaskrevet
 226. Lanterne Rjånes
 227. Lanterne Rundesund S
 228. Lanterne og oljebud Ytre Gursken nedre
 229. Lanterne på stang, Brattholmgrunnen,
 230. Lanterne på stang, Ellingholmen,
 231. Lanterne på stang, Indre Hellersøy,
 232. Lanterne på stang, Skottholmen, sett fra vest.
 233. Lanterne på stang,Hvitt lyktehus, Vedeskjær 751, sett fra sør
 234. Lanterne på stang,hvitt lampehus.Oddknuppen, sett fra SV
 235. Lanterne på stativ, Landøyholmen, Sett fra vest
 236. Lanterne på stativ, Saltbåene 1, sett fra vest
 237. Lanterne på stolpe, Skjernøysundodden, sett fra vest.
 238. Lanterne på varde, Ballastskjærene 2, sett fra VNV
 239. Lanterne, Hårsøy, sett fra SØ
 240. Lanterne, overettmerke, Lillehavn Nedre.
 241. Lanterne,Lindesnes NØ pynt
 242. Laukvik fyrlykt
 243. Ledholmen fyrlykt, sett fra nord-øst
 244. Losvakthytta på Oksøy
 245. Lykt, Ryvingen NO pynt, sett fra nord
 246. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra vest.
 247. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra øst.
 248. Lyktehus på stativ, Herøya,
 249. Lyktehus på stativ, Madodden 2, sett fra vest.
 250. Lyktehus på stativ, Sjøsanden, Bestemor, sett fra sør.
 251. Lyktehus på stativ,Madodden, sett fra nord.
 252. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen,
 253. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen, sett fra SSV.
 254. Lyktehus, Spegelaksen, sett fra NNØ
 255. Lyktehus, Stokken fyrlykt ,sett fra nord-øst
 256. Lyktehus, Tøodden,
 257. Lyktehus,Gleodden, sett fra sør-øst
 258. Lyktehus,Varholmen
 259. Lyktehus.Mannevikodden. sett fra syd-øst.
 260. Lysbøye Sævikflu i Rundesundet
 261. Middelvannstandsmerke
 262. Midtfjordskjær,varde.
 263. Minnesmerke, Kneblingen, Savonmaa-monument på Kniblingen.
 264. Oldersflu ved Våge, jernstang
 265. Overett merke, lanterne på stang, Kleven,
 266. Overett merker
 267. Overett merker
 268. Overett merker
 269. Privat stang, Gulholmen,
 270. Rekkverk på Dybingen, til den gamle fyrlykta.
 271. Riva, jernstang med gul og blå reflektor, sett fra øst.
 272. Rundseilingsmerke, Sett fra syd.
 273. Rød og sort stake,Tronebåen, sett fra sør.
 274. Rød stake, Brattestøgrunnen,?? sett fra øst.
 275. Rød stake, Finnøysundbåen,
 276. Rød stake, Krobåen, Kroodden, sett fra syd.
 277. Rød stake, Musaflua,
 278. Rød stake, Navnløs, Sett fra syd.
 279. Rød stake, Steinsbåane, sett fra vest.
 280. Rød stake, Søre Kviteflu
 281. Rød stake, Vestre Herøybåen, sett fra øst
 282. Rød stake,.Sett fra syd.
 283. Rød stake,Kastelbåen, sett fra syd.
 284. Rød stake,Skipbåen, Sett fra øst,
 285. Rød stake,Søre Herøybåen, Sett fra øst.
 286. Rød stake. Svarteskjærane, Sett fra øst.
 287. Saltskjæret.Varde med jernstang, solcelleanlegg og blinklys
 288. Sekskantet lyktehus og varde m.viser,Kvistholmen, sett fra vest
 289. Senskjær fyrlykt. (Senskjeret) sett fra nord-øst
 290. Skap med lanterne, Nordre Havneholmen, sett fra vest.
 291. Skilt
 292. Sort og rød stake,Indre Tovegrunnen, Sett fra syd.
 293. Stake grønn, Hellersøy snag, sett fra SV
 294. Stake grønn, Langøy, sett fra NNV
 295. Stake rød, Båtvikbåen,
 296. Stake rød, Eigelandsbåane,
 297. Stake, Søre Langøyboen
 298. Stake, grønn, Bjørneskjærflaket, sett fra sør.
 299. Stake, jernstang,Hamburgerbåen, sett fra nord-vest
 300. Stake, nordmerke, Diskebåen, sett fra SSV
 301. Stake,Frittliggende grunne, Buskebåen, sett fra nord.
 302. Stake,vestmerke, Havneholmen, sett fra
 303. Stang Herøy
 304. Stang Mjølskjeret
 305. Stang med krekse Kverna
 306. Stang med krekse Trollkjerringfluda
 307. Stang med krekse Ø for Bymannen
 308. Stang med kule Herøyhonden
 309. Stang med kule Overå
 310. Stang med kule Roparholmen
 311. Stang med kule. Aust for Alnes molo
 312. Stang med visar
 313. Stang med visar
 314. Stang med visar Boholmen
 315. Stangholmbåen, Lanterne på stang.
 316. Stangholmen 2
 317. Steinmur
 318. Steinvarde på Stangodden, sett fra øst
 319. Steinvarde, Kirkoddskjæret, sett fra øst.
 320. Steinvarde, sort m. hvit belte.Ellingtønnene, fra syd.
 321. Steinvarde, sort m.h.stripe, samt fyrlykt, Gjallaråsholmen,
 322. Steinvarde,sort m. hvitt belte, Lille Kråka, sett fra øst.
 323. Steinvarde,sort m.loddrette striper, Bjørneskjær 1, sett fra øst
 324. Stolpe m. lykt, Pirhodet,
 325. Tentebåen, jernstang med grønn reflektor.
 326. Terøy, Lyktehus, øyas SV-pynt.
 327. Torsøy fyrlykt.sett fra nord.
 328. Tregde overett 2
 329. Ullerøy Østre
 330. Ullerøysund, Lyktehus
 331. Varde Brennholmen
 332. Varde Flåvær
 333. Varde Frekøyflu
 334. Varde Kattaskjæret
 335. Varde Kjeldsund
 336. Varde Kua
 337. Varde Kyrkjefluda
 338. Varde Måløysund
 339. Varde Overå
 340. Varde m. toppmerke, Indre Odden, sett fra øst
 341. Varde m.lanterne, Havneholmens vestre side,
 342. Varde, Bøddelen,
 343. Varde, Fladskjær,
 344. Varde, Mågeskjær 2,
 345. Varde, Nordre Hammarøy
 346. Varde, Odd
 347. Varde, Olaskjer
 348. Varde, Ryvingen merke, sett fra sør.
 349. Varde, Tånes,
 350. "Varde", Vågehavn nedre,
 351. Varde, sort,m.skrå hvit stripe. Lindholmen, sett fra NØ
 352. Varder, Hellesundsvardene,
 353. Vassøy
 354. Vestmerke v. Skjernøysund,
 355. Ytre Blåstholmen. Blæstholmen, sett fra syd,
 356. jernstang med krekse, Korshavn
 357. jernstang med lanterne, Flåneflu
 358. jernstang, Klippskjersteinen
 359. jernstang, Seløy Havn, Selør havn
 360. Østre Tungeskjær 1, Steinvarde s.m.h.kors. sett fra sør