Sideindeks

Alfabetisk sideindeks

Navigasjon

 1. Aspelskjærgrunnen, Jernstang med krekse
 2. Asperøysundet , Jernstang med rød refleks. Sett fra Øst
 3. Bakmannskjær varde. sett fra nord-øst.
 4. Baren
 5. Bergenesodden, sett fra syd-vest
 6. Betongvarde,sort m. h.striper. Disken 2, sett fra SSV
 7. Brattholmbåen (i bakgrunnen)
 8. Bukkene, jernstang.
 9. Dagmerke Runde fyr
 10. Drapskjær, Drapskjer
 11. Duc d`Alb.
 12. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 13. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 14. Flekkene i fjellet på øyas vestside.
 15. Flekkereøygapet på Torstensneset, sett fra syd,
 16. Fleskehella, Jernsøyle med krekse.
 17. Flisneset fyrlykt
 18. Furkenholmen lanterne
 19. Fyrlampehus. Fyrlykta på Kinn.
 20. Fyrlykt Allmenningsflua
 21. Fyrlykt Aursnes
 22. Fyrlykt Boholmen
 23. Fyrlykt Dimna sørpynt
 24. Fyrlykt Eika
 25. Fyrlykt Fiskåholmen
 26. Fyrlykt Flø
 27. Fyrlykt Flørauden
 28. Fyrlykt Furnes
 29. Fyrlykt Gangsøy
 30. Fyrlykt Gjerdsvika
 31. Fyrlykt Golleneset
 32. Fyrlykt Grønholmen
 33. Fyrlykt Hamneholmen
 34. Fyrlykt Haugnes
 35. Fyrlykt Haukedalsholmen
 36. Fyrlykt Hellevik
 37. Fyrlykt Hjørungnes
 38. Fyrlykt Honningsvåg
 39. Fyrlykt Hælen
 40. Fyrlykt Innholmen
 41. Fyrlykt Julholmen
 42. Fyrlykt Kalveholmen
 43. Fyrlykt Langenes
 44. Fyrlykt Leitet
 45. Fyrlykt Lekneset
 46. Fyrlykt Lille Hestholmflu
 47. Fyrlykt Molneset
 48. Fyrlykt Rakenes
 49. Fyrlykt Reksnes
 50. Fyrlykt Risøy
 51. Fyrlykt Rundesund
 52. Fyrlykt Røyrasund
 53. Fyrlykt Skaten
 54. Fyrlykt Smørhavn
 55. Fyrlykt Steinsholmskjeret
 56. Fyrlykt Steinvåg
 57. Fyrlykt Stokke
 58. Fyrlykt Stordalsholmen
 59. Fyrlykt Syltevika
 60. Fyrlykt Synes
 61. Fyrlykt Syvdefjorden
 62. Fyrlykt Teigesund
 63. Fyrlykt Terneskjerflu
 64. Fyrlykt Torvikholmen
 65. Fyrlykt Vattøyskjeret
 66. Fyrlykt Årsetøy
 67. Fyrlykt Åsnes
 68. Fyrlykt, Imsa
 69. Fyrlykt, Indre Mannevær,
 70. Fyrlykt, Langøy, på øyas nordside, sett fra NV
 71. Fyrlykt, Lypskjær fra syd.
 72. Fyrlykt, Revøysund NV på øya.
 73. Fyrlykt, Svinør, på Grønningens SV pynt.
 74. Fyrlykt, Tånes
 75. Fyrlykt, Ulvåsodden
 76. Fyrlykt, Utvåre
 77. Fyrlykt, lanterne på stang.
 78. Fyrlykt, Åvik
 79. Fyrlykta Bymannen
 80. Fyrlykta Klubben
 81. Fyrlykta Kyrkjeholmen
 82. Fyrlykta på Hidsneset
 83. Gildrenes fyrlykt
 84. Grasskjær fyrlykt
 85. Grønn stake m,grønn reflektor, Ytre Kjerkebåen, sett fra nord.
 86. Grønn stake, sett fra nord.
 87. Grønn stake, Buøysundet, sett fra nord.
 88. Grønn stake, Einarholmbåen,
 89. Grønn stake, Gulholmboen,
 90. Grønn stake, Husebåen,
 91. Grønn stake, Kvaregrunnen, Sett fra sør-vest.
 92. Grønn stake, Lyngholmflua.
 93. Grønn stake, Sett fra øst.
 94. Grønn stake, Småvardebåen, sett fra syd.
 95. Grønn stake, Svartskjerflu
 96. Grønn stake,Nordre Stokkholmbåen,Sett fra syd.
 97. Grønn stake,Villingskjærene, sett fra NNV
 98. Grønn stake. Dvergsøybåen, sett fra sør-øst.
 99. Grønn stake. Sett fra syd.
 100. Grønn stake. Timlingboen. Sett fra nord.
 101. HIB Peisboen
 102. HIB Trollholmskjær
 103. Hausvigodden, Lyktehus, på V-siden.
 104. Herreholmen, lanterne på stang, på Herreholmen NØ-side.
 105. Herøya varde.Steinvarde med toppmerke,sett fra nord.
 106. Hestholmflu, jernstang med krekse og rød reflektor.
 107. Hib Slinningsodden
 108. Hib Valkvæ molo
 109. Hvitmalt fjell,Martesodden, sett fra syd. Hvit flekk.
 110. Håtangen fyrlykt
 111. Håøysund, lanterne på stang, sett fra vest
 112. Høylandsholmane Ono
 113. Jernstang
 114. Jernstang
 115. Jernstang
 116. Jernstang / Båe vestenfor Dybingen,sett fra nord.
 117. Jernstang Haugsbygda
 118. Jernstang m lanterne, Torsteinholmbåen, sett fra SSØ
 119. Jernstang m. Krekse, Bjørnskarbåen, sett fra vest.
 120. Jernstang m. grønn reflektor,Smågrønningene, sett fra nord.
 121. Jernstang m. h.krekse, Kverna, sett fra vest
 122. Jernstang m. krekse og rød reflektor, Hoven, sett fra SSØ.
 123. Jernstang m. krekse, Grasholman øst båe,
 124. Jernstang m. krekse, Hellaren, sett fra NV
 125. Jernstang m. krekse, Kirkebåen, Kjerkebåen,sett fra SSØ.
 126. Jernstang m. krekse, Kvistholmbåen, sett fra NV
 127. Jernstang m. krekse, Lillebåen, sett fra øst.
 128. Jernstang m. krekse, Rosnes Farestad,
 129. Jernstang m. krekse, Rossnesvågen 2,
 130. Jernstang m. krekse, Skottholmbåen, sett fra vest.
 131. Jernstang m. krekse, Vedeskjær Hellersøyboen,vestre, sett fra NV
 132. Jernstang m. krekse, Ytre Farestad 2, sett fra Øst
 133. Jernstang m. lanterne, Nordbåen
 134. Jernstang m. lanterne,Ramslandsvågen
 135. Jernstang m. lanterne,Rya, Buøysund lanterne 2,sett fra SSØ
 136. Jernstang m. rød reflektor, Snag fra Langøyholm,sett fra SSV
 137. Jernstang m. viser og blå reflektor, Rossnesvågen 1,
 138. Jernstang m. viser og blå reflektor,Ytre Farestad 1,sett fra Øst
 139. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Lyngøybåe sør.fra nord.
 140. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Sønningsboen,sett fra øst
 141. Jernstang m. viser og rød reflektor, Kikeskjærbåen 2,
 142. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngholmboen, fra sør.
 143. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngøy 1, nordre side,fra S
 144. Jernstang m. viser og rød reflektor, Saltbåene 2,
 145. Jernstang m. viser, Indre Hattholmflaket, sett fra nord.
 146. Jernstang m. viser, Kikeskjærbåen 1,
 147. Jernstang m. viser, Mittingen, sett fra SSV
 148. Jernstang m. viser, Nakkøyboen, sett fra sørøst.
 149. Jernstang m. viser, Rossnesvågen 5 og 6,
 150. Jernstang m. viser, Vågehavn 5, indre,
 151. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 3 og 4, sett fra SØ
 152. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 5 og 6, sett fra SØ
 153. Jernstang m.krekse, Hellersøybåen,vestre.sett fra NV
 154. Jernstang m.lanterne, Kattholmsbåen, sett fra SSV
 155. Jernstang m.lanterne, Åvik molo
 156. Jernstang m.viser og grønn reflektor, Lyngholm nordvest, fra ves
 157. Jernstang med Krekse
 158. Jernstang med grønn reflektor, Kongsbåen
 159. Jernstang med grønn reflektor, Revøybåen
 160. Jernstang med grønn reflektor. Strandholmgrunnen
 161. Jernstang med krekse og grønn reflektor, sett fra nord-vest.
 162. Jernstang med krekse og rød reflektor, Skjellbåen,sett fra nord.
 163. Jernstang med krekse og rød reflektor.Martesodden. Sett fra ø.
 164. Jernstang med krekse og rød reflektor.Sett fra syd.
 165. Jernstang med krekse, Navarsundflua
 166. Jernstang med krekse, Steinen,sett fra nord.
 167. Jernstang med krekse, Tomasbåen
 168. Jernstang med krekse, fra N-V.
 169. Jernstang med krekse,fra V.
 170. Jernstang med krekse,Åshamn, sett fra øst.
 171. Jernstang med krekse. Herøysundet 2, sett fra N-Ø
 172. Jernstang med krekse.Koholmbåen,Kuholmbåen,fra øst.
 173. Jernstang med lanterne, Svarte Hillegarden
 174. Jernstang med lys.Thomas`s Båe, Sett fra nord.
 175. Jernstang med rød reflektor
 176. Jernstang med rød reflektor, Trellflu
 177. Jernstang med rød reflektor,Prestbåen, fra syd.
 178. Jernstang med rød reflektor,Snag fra Ormsøy, fra nord.
 179. Jernstang med viser og grønn reflektor Søre Stokkholmbåen. Fra S
 180. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord-øst.
 181. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord.
 182. Jernstang med viser og grønn reflektor,Herøysundet 1.Sett fra Ø.
 183. Jernstang med viser og grønn reflektor,Kinnfluene 1, fra nord.
 184. Jernstang med viser og grønn reflektor,Søylekilen,Fra N-V
 185. Jernstang med viser og grønn reflektor,Vrengen, sett fra øst
 186. Jernstang med viser og grønn reflektor,Økseskjær,fra nord.
 187. Jernstang med viser og grønn reflektor.,Flekkholmbåen,fra S-V.
 188. Jernstang med viser og grønn reflektor.Saltsekken,fra S-V.
 189. Jernstang med viser og rød refleks.Inkjebåen.Fra N.V.
 190. Jernstang med viser og rød reflektor
 191. Jernstang med viser og rød reflektor,Ankerbåen, Sett fra syd.
 192. Jernstang med viser og rød reflektor,Nordre Vassskjærbåen.Fra N
 193. Jernstang med viser og rød reflektor.Kirkeodden. Sett fra Øst.
 194. Jernstang med viser og rød reflektor.Kvistholmbåen. fra N-V.
 195. Jernstang med viser, og grønn reflektor.Kastholmbåen, fra syd.
 196. Jernstang med viser, og rød reflektor,Møvikbåen,sett fra syd.
 197. Jernstang med viser.Prestbåen,Ø.side.Sett fra nord.
 198. Jernstang stake med grønn reflektor,fra N.
 199. Jernstang øst av Varholmen, Kvalen, Hvalen
 200. Jernstang, Austre Holmebåen
 201. Jernstang, Bauholmflaket,
 202. Jernstang, Bjørnebåane 1 og 2, sett fra nord.
 203. Jernstang, Bruneflua,
 204. Jernstang, Dronningbåen, fra øst.
 205. Jernstang, Flaket
 206. Jernstang, Flateflua
 207. Jernstang, Flateflua
 208. Jernstang, Grotholmen, fra syd.
 209. Jernstang, Heddene
 210. Jernstang, Hengestabben, sett fra NNV
 211. Jernstang, Høylandsholmane
 212. Jernstang, Kjelen,
 213. Jernstang, Kjerkeboen . Kirkebåen, sett fra syd.
 214. Jernstang, Kjerringflua, Øst for Lindesnes.
 215. Jernstang, Landøy NO pynt, sett fra
 216. Jernstang, Otraelva,Sett fra syd.
 217. Jernstang, Risøyboen, sett fra øst.
 218. Jernstang, Sagebomflua 2
 219. Jernstang, Saltbåen,
 220. Jernstang, Skomakerflua.
 221. Jernstang, Skromla, sett fra øst.
 222. Jernstang, Smellen
 223. Jernstang, Småskjærane
 224. Jernstang, Sniksrevet
 225. Jernstang, Springen, sett fra sørvest.
 226. Jernstang, Stangfjellbåen, sett fra Nordvest
 227. Jernstang, Stolsboen 4
 228. Jernstang, Syrdalsflua
 229. Jernstang, Toveboen,sett fra øst.
 230. Jernstang, Ytre Springen
 231. Jernstang, vestre Holmebåen
 232. Jernstang,Indre Kjerkebåen. Sett fra nord.
 233. Jernstang,Kuvika, sett fra syd.
 234. Jernstang,m grønn refleks, Leiholmboen, sett fra sørvest.
 235. Jernstang.Kirkebåene S Sett fra nord.
 236. Jernstenger, Rossnesvågen 3 og 4,
 237. Jernsøyle, Pinnen, sett fra nordøst
 238. Jernsøyle, Sagebomflua 1
 239. Jøngeholmskjæret, sett fra nord-øst
 240. Kjøttvikvarden
 241. Klovholmboen, Lanterne på stativ, sett fra nord.
 242. Kongsnesflua, jernstang.
 243. Krigsmerke, Kattholmen,
 244. Krigsmerke, Sett fra nord.
 245. Kveita, søyle med kule og visar Ø for Stokksundet
 246. Kyrfluda
 247. Lanterne
 248. Lanterne Brennholmen
 249. Lanterne Flø hamn
 250. Lanterne Herøyhunden
 251. Lanterne Indre Hanken
 252. Lanterne Katterumpa
 253. Lanterne Korsnes
 254. Lanterne Kvalebåen
 255. Lanterne Leiskjeret varde
 256. Lanterne Møyaskrevet
 257. Lanterne Oksen
 258. Lanterne Rjånes
 259. Lanterne Rundesund S
 260. Lanterne Ytre Hanken
 261. Lanterne og oljebud Ytre Gursken nedre
 262. Lanterne på stang Ljønes
 263. Lanterne på stang, Brattholmgrunnen,
 264. Lanterne på stang, Ellingholmen,
 265. Lanterne på stang, Indre Hellersøy,
 266. Lanterne på stang, Skottholmen, sett fra vest.
 267. Lanterne på stang,Hvitt lyktehus, Vedeskjær 751, sett fra sør
 268. Lanterne på stang,hvitt lampehus.Oddknuppen, sett fra SV
 269. Lanterne på stativ, Landøyholmen, Sett fra vest
 270. Lanterne på stativ, Saltbåene 1, sett fra vest
 271. Lanterne på stolpe, Skjernøysundodden, sett fra vest.
 272. Lanterne på varde, Ballastskjærene 2, sett fra VNV
 273. Lanterne, Hårsøy, sett fra SØ
 274. Lanterne, overettmerke, Lillehavn Nedre.
 275. Lanterne,Lindesnes NØ pynt
 276. Laukvik fyrlykt
 277. Ledholmen fyrlykt, sett fra nord-øst
 278. Losvakthytta på Oksøy
 279. Lykt, Ryvingen NO pynt, sett fra nord
 280. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra vest.
 281. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra øst.
 282. Lyktehus på stativ, Herøya,
 283. Lyktehus på stativ, Madodden 2, sett fra vest.
 284. Lyktehus på stativ, Sjøsanden, Bestemor, sett fra sør.
 285. Lyktehus på stativ,Madodden, sett fra nord.
 286. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen,
 287. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen, sett fra SSV.
 288. Lyktehus, Spegelaksen, sett fra NNØ
 289. Lyktehus, Stokken fyrlykt ,sett fra nord-øst
 290. Lyktehus, Tøodden,
 291. Lyktehus,Gleodden, sett fra sør-øst
 292. Lyktehus,Varholmen
 293. Lyktehus.Mannevikodden. sett fra syd-øst.
 294. Lysbøye Sævikflu i Rundesundet
 295. Middelvannstandsmerke
 296. Midtfjordskjær,varde.
 297. Minnesmerke, Kneblingen, Savonmaa-monument på Kniblingen.
 298. Nedlagt fyrlykt Daugstad
 299. Oldersflu ved Våge, jernstang
 300. Overett Indre Honningsvåg
 301. Overett merke, lanterne på stang, Kleven,
 302. Overett merker
 303. Overett merker
 304. Overett merker
 305. Privat stang, Gulholmen,
 306. Rekkverk på Dybingen, til den gamle fyrlykta.
 307. Riva, jernstang med gul og blå reflektor, sett fra øst.
 308. Rundseilingsmerke, Sett fra syd.
 309. Rød og sort stake,Tronebåen, sett fra sør.
 310. Rød stake, Brattestøgrunnen,?? sett fra øst.
 311. Rød stake, Finnøysundbåen,
 312. Rød stake, Krobåen, Kroodden, sett fra syd.
 313. Rød stake, Musaflua,
 314. Rød stake, Navnløs, Sett fra syd.
 315. Rød stake, Steinsbåane, sett fra vest.
 316. Rød stake, Søre Kviteflu
 317. Rød stake, Vestre Herøybåen, sett fra øst
 318. Rød stake,.Sett fra syd.
 319. Rød stake,Kastelbåen, sett fra syd.
 320. Rød stake,Skipbåen, Sett fra øst,
 321. Rød stake,Søre Herøybåen, Sett fra øst.
 322. Rød stake. Svarteskjærane, Sett fra øst.
 323. Saltskjæret.Varde med jernstang, solcelleanlegg og blinklys
 324. Sekskantet lyktehus og varde m.viser,Kvistholmen, sett fra vest
 325. Seljestokken fyrlykt
 326. Senskjær fyrlykt. (Senskjeret) sett fra nord-øst
 327. Skap med lanterne, Nordre Havneholmen, sett fra vest.
 328. Skilt
 329. Sort og rød stake,Indre Tovegrunnen, Sett fra syd.
 330. Stake grønn, Hellersøy snag, sett fra SV
 331. Stake grønn, Langøy, sett fra NNV
 332. Stake rød, Båtvikbåen,
 333. Stake rød, Eigelandsbåane,
 334. Stake, Søre Langøyboen
 335. Stake, grønn, Bjørneskjærflaket, sett fra sør.
 336. Stake, jernstang,Hamburgerbåen, sett fra nord-vest
 337. Stake, nordmerke, Diskebåen, sett fra SSV
 338. Stake,Frittliggende grunne, Buskebåen, sett fra nord.
 339. Stake,vestmerke, Havneholmen, sett fra
 340. Stang Herøy
 341. Stang Mjølskjeret
 342. Stang Teigenesboen
 343. Stang med krekse Kverna
 344. Stang med krekse Trollkjerringfluda
 345. Stang med krekse Ø for Bymannen
 346. Stang med kule Herøyhonden
 347. Stang med kule Overå
 348. Stang med kule Roparholmen
 349. Stang med kule, Præsteskjær
 350. Stang med visar
 351. Stang med visar
 352. Stang med visar Boholmen
 353. Stangholmbåen, Lanterne på stang.
 354. Stangholmen 2
 355. Steinmur
 356. Steinvarde på Stangodden, sett fra øst
 357. Steinvarde, Kirkoddskjæret, sett fra øst.
 358. Steinvarde, sort m. hvit belte.Ellingtønnene, fra syd.
 359. Steinvarde, sort m.h.stripe, samt fyrlykt, Gjallaråsholmen,
 360. Steinvarde,sort m. hvitt belte, Lille Kråka, sett fra øst.
 361. Steinvarde,sort m.loddrette striper, Bjørneskjær 1, sett fra øst
 362. Stolpe m. lykt, Pirhodet,
 363. Store Straumsøy fyrlykt
 364. Strand fyrlykt
 365. Sør Botnen fyrlykt
 366. Tentebåen, jernstang med grønn reflektor.
 367. Terøy, Lyktehus, øyas SV-pynt.
 368. Torsøy fyrlykt.sett fra nord.
 369. Tregde overett 2
 370. Ullerøy Østre
 371. Ullerøysund, Lyktehus
 372. Valderhaug molo hib
 373. Valleskjær fyrlykt
 374. Varde Brennholmen
 375. Varde Flåvær
 376. Varde Frekøyflu
 377. Varde Kattaskjæret
 378. Varde Kjeldsund
 379. Varde Kua
 380. Varde Kyrkjefluda
 381. Varde Måløysund
 382. Varde Overå
 383. Varde m. toppmerke, Indre Odden, sett fra øst
 384. Varde m.lanterne, Havneholmens vestre side,
 385. Varde, Bøddelen,
 386. Varde, Fladskjær,
 387. Varde, Mågeskjær 2,
 388. Varde, Nordre Hammarøy
 389. Varde, Odd
 390. Varde, Olaskjer
 391. Varde, Ryvingen merke, sett fra sør.
 392. Varde, Tånes,
 393. "Varde", Vågehavn nedre,
 394. Varde, sort,m.skrå hvit stripe. Lindholmen, sett fra NØ
 395. Varder, Hellesundsvardene,
 396. Vassøy
 397. Vestmerke v. Skjernøysund,
 398. Ytre Blåstholmen. Blæstholmen, sett fra syd,
 399. jernstang med krekse, Korshavn
 400. jernstang med lanterne, Flåneflu
 401. jernstang, Klippskjersteinen
 402. jernstang, Seløy Havn, Selør havn
 403. Årebrot fyrlykt
 404. Æsøysundet fyrlykt
 405. Østre Tungeskjær 1, Steinvarde s.m.h.kors. sett fra sør