Sideindeks

Alfabetisk sideindeks

Navigasjon

 1. Aspelskjærgrunnen, Jernstang med krekse
 2. Asperøysundet , Jernstang med rød refleks. Sett fra Øst
 3. Bakmannskjær varde. sett fra nord-øst.
 4. Baren
 5. Bergenesodden, sett fra syd-vest
 6. Betongvarde,sort m. h.striper. Disken 2, sett fra SSV
 7. Brattholmbåen (i bakgrunnen)
 8. Bukkene, jernstang.
 9. Dagmerke Runde fyr
 10. Drapskjær, Drapskjer
 11. Duc d`Alb.
 12. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 13. Eikebakkflua Jernstang, Eikebakkflua,
 14. Flekkene i fjellet på øyas vestside.
 15. Flekkereøygapet på Torstensneset, sett fra syd,
 16. Fleskehella, Jernsøyle med krekse.
 17. Flisneset fyrlykt
 18. Furkenholmen lanterne
 19. Fyrlampehus. Fyrlykta på Kinn.
 20. Fyrlykt Allmenningsflua
 21. Fyrlykt Aursnes
 22. Fyrlykt Boholmen
 23. Fyrlykt Dimna sørpynt
 24. Fyrlykt Eika
 25. Fyrlykt Fiskåholmen
 26. Fyrlykt Flø
 27. Fyrlykt Flørauden
 28. Fyrlykt Furnes
 29. Fyrlykt Gjerdsvika
 30. Fyrlykt Golleneset
 31. Fyrlykt Grønholmen
 32. Fyrlykt Hamneholmen
 33. Fyrlykt Hjørungnes
 34. Fyrlykt Honningsvåg
 35. Fyrlykt Langenes
 36. Fyrlykt Leitet
 37. Fyrlykt Lekneset
 38. Fyrlykt Lille Hestholmflu
 39. Fyrlykt Molneset
 40. Fyrlykt Rakenes
 41. Fyrlykt Reksnes
 42. Fyrlykt Rundesund
 43. Fyrlykt Røyrasund
 44. Fyrlykt Steinsholmskjeret
 45. Fyrlykt Steinvåg
 46. Fyrlykt Stokke
 47. Fyrlykt Stordalsholmen
 48. Fyrlykt Syltevika
 49. Fyrlykt Synes
 50. Fyrlykt Syvdefjorden
 51. Fyrlykt Teigesund
 52. Fyrlykt Terneskjerflu
 53. Fyrlykt Torvikholmen
 54. Fyrlykt Vattøyskjeret
 55. Fyrlykt Årsetøy
 56. Fyrlykt Åsnes
 57. Fyrlykt, Imsa
 58. Fyrlykt, Indre Mannevær,
 59. Fyrlykt, Langøy, på øyas nordside, sett fra NV
 60. Fyrlykt, Lypskjær fra syd.
 61. Fyrlykt, Revøysund NV på øya.
 62. Fyrlykt, Svinør, på Grønningens SV pynt.
 63. Fyrlykt, Tånes
 64. Fyrlykt, Ulvåsodden
 65. Fyrlykt, Utvåre
 66. Fyrlykt, lanterne på stang.
 67. Fyrlykt, Åvik
 68. Fyrlykta Bymannen
 69. Fyrlykta Klubben
 70. Fyrlykta Kyrkjeholmen
 71. Fyrlykta på Hidsneset
 72. Gildrenes fyrlykt
 73. Grønn stake m,grønn reflektor, Ytre Kjerkebåen, sett fra nord.
 74. Grønn stake, sett fra nord.
 75. Grønn stake, Buøysundet, sett fra nord.
 76. Grønn stake, Einarholmbåen,
 77. Grønn stake, Gulholmboen,
 78. Grønn stake, Husebåen,
 79. Grønn stake, Kvaregrunnen, Sett fra sør-vest.
 80. Grønn stake, Lyngholmflua.
 81. Grønn stake, Sett fra øst.
 82. Grønn stake, Småvardebåen, sett fra syd.
 83. Grønn stake, Svartskjerflu
 84. Grønn stake,Nordre Stokkholmbåen,Sett fra syd.
 85. Grønn stake,Villingskjærene, sett fra NNV
 86. Grønn stake. Dvergsøybåen, sett fra sør-øst.
 87. Grønn stake. Sett fra syd.
 88. Grønn stake. Timlingboen. Sett fra nord.
 89. HIB Peisboen
 90. HIB Trollholmskjær
 91. Hausvigodden, Lyktehus, på V-siden.
 92. Herreholmen, lanterne på stang, på Herreholmen NØ-side.
 93. Herøya varde.Steinvarde med toppmerke,sett fra nord.
 94. Hestholmflu, jernstang med krekse og rød reflektor.
 95. Hib Slinningsodden
 96. Hib Valkvæ molo
 97. Hvitmalt fjell,Martesodden, sett fra syd. Hvit flekk.
 98. Håtangen fyrlykt
 99. Håøysund, lanterne på stang, sett fra vest
 100. Høylandsholmane Ono
 101. Jernstang
 102. Jernstang
 103. Jernstang
 104. Jernstang / Båe vestenfor Dybingen,sett fra nord.
 105. Jernstang Haugsbygda
 106. Jernstang m lanterne, Torsteinholmbåen, sett fra SSØ
 107. Jernstang m. Krekse, Bjørnskarbåen, sett fra vest.
 108. Jernstang m. grønn reflektor,Smågrønningene, sett fra nord.
 109. Jernstang m. h.krekse, Kverna, sett fra vest
 110. Jernstang m. krekse og rød reflektor, Hoven, sett fra SSØ.
 111. Jernstang m. krekse, Grasholman øst båe,
 112. Jernstang m. krekse, Hellaren, sett fra NV
 113. Jernstang m. krekse, Kirkebåen, Kjerkebåen,sett fra SSØ.
 114. Jernstang m. krekse, Kvistholmbåen, sett fra NV
 115. Jernstang m. krekse, Lillebåen, sett fra øst.
 116. Jernstang m. krekse, Rosnes Farestad,
 117. Jernstang m. krekse, Rossnesvågen 2,
 118. Jernstang m. krekse, Skottholmbåen, sett fra vest.
 119. Jernstang m. krekse, Vedeskjær Hellersøyboen,vestre, sett fra NV
 120. Jernstang m. krekse, Ytre Farestad 2, sett fra Øst
 121. Jernstang m. lanterne, Nordbåen
 122. Jernstang m. lanterne,Ramslandsvågen
 123. Jernstang m. lanterne,Rya, Buøysund lanterne 2,sett fra SSØ
 124. Jernstang m. rød reflektor, Snag fra Langøyholm,sett fra SSV
 125. Jernstang m. viser og blå reflektor, Rossnesvågen 1,
 126. Jernstang m. viser og blå reflektor,Ytre Farestad 1,sett fra Øst
 127. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Lyngøybåe sør.fra nord.
 128. Jernstang m. viser og grønn reflektor, Sønningsboen,sett fra øst
 129. Jernstang m. viser og rød reflektor, Kikeskjærbåen 2,
 130. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngholmboen, fra sør.
 131. Jernstang m. viser og rød reflektor, Lyngøy 1, nordre side,fra S
 132. Jernstang m. viser og rød reflektor, Saltbåene 2,
 133. Jernstang m. viser, Indre Hattholmflaket, sett fra nord.
 134. Jernstang m. viser, Kikeskjærbåen 1,
 135. Jernstang m. viser, Mittingen, sett fra SSV
 136. Jernstang m. viser, Nakkøyboen, sett fra sørøst.
 137. Jernstang m. viser, Rossnesvågen 5 og 6,
 138. Jernstang m. viser, Vågehavn 5, indre,
 139. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 3 og 4, sett fra SØ
 140. Jernstang m. viser,Ytre Farestad 5 og 6, sett fra SØ
 141. Jernstang m.krekse, Hellersøybåen,vestre.sett fra NV
 142. Jernstang m.lanterne, Kattholmsbåen, sett fra SSV
 143. Jernstang m.lanterne, Åvik molo
 144. Jernstang m.viser og grønn reflektor, Lyngholm nordvest, fra ves
 145. Jernstang med Krekse
 146. Jernstang med grønn reflektor, Kongsbåen
 147. Jernstang med grønn reflektor, Revøybåen
 148. Jernstang med grønn reflektor. Strandholmgrunnen
 149. Jernstang med krekse og grønn reflektor, sett fra nord-vest.
 150. Jernstang med krekse og rød reflektor, Skjellbåen,sett fra nord.
 151. Jernstang med krekse og rød reflektor.Martesodden. Sett fra ø.
 152. Jernstang med krekse og rød reflektor.Sett fra syd.
 153. Jernstang med krekse, Navarsundflua
 154. Jernstang med krekse, Steinen,sett fra nord.
 155. Jernstang med krekse, Tomasbåen
 156. Jernstang med krekse, fra N-V.
 157. Jernstang med krekse,fra V.
 158. Jernstang med krekse,Åshamn, sett fra øst.
 159. Jernstang med krekse. Herøysundet 2, sett fra N-Ø
 160. Jernstang med krekse.Koholmbåen,Kuholmbåen,fra øst.
 161. Jernstang med lanterne, Svarte Hillegarden
 162. Jernstang med lys.Thomas`s Båe, Sett fra nord.
 163. Jernstang med rød reflektor
 164. Jernstang med rød reflektor, Trellflu
 165. Jernstang med rød reflektor,Prestbåen, fra syd.
 166. Jernstang med rød reflektor,Snag fra Ormsøy, fra nord.
 167. Jernstang med viser og grønn reflektor Søre Stokkholmbåen. Fra S
 168. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord-øst.
 169. Jernstang med viser og grønn reflektor, sett fra nord.
 170. Jernstang med viser og grønn reflektor,Herøysundet 1.Sett fra Ø.
 171. Jernstang med viser og grønn reflektor,Kinnfluene 1, fra nord.
 172. Jernstang med viser og grønn reflektor,Søylekilen,Fra N-V
 173. Jernstang med viser og grønn reflektor,Vrengen, sett fra øst
 174. Jernstang med viser og grønn reflektor,Økseskjær,fra nord.
 175. Jernstang med viser og grønn reflektor.,Flekkholmbåen,fra S-V.
 176. Jernstang med viser og grønn reflektor.Saltsekken,fra S-V.
 177. Jernstang med viser og rød refleks.Inkjebåen.Fra N.V.
 178. Jernstang med viser og rød reflektor
 179. Jernstang med viser og rød reflektor,Ankerbåen, Sett fra syd.
 180. Jernstang med viser og rød reflektor,Nordre Vassskjærbåen.Fra N
 181. Jernstang med viser og rød reflektor.Kirkeodden. Sett fra Øst.
 182. Jernstang med viser og rød reflektor.Kvistholmbåen. fra N-V.
 183. Jernstang med viser, og grønn reflektor.Kastholmbåen, fra syd.
 184. Jernstang med viser, og rød reflektor,Møvikbåen,sett fra syd.
 185. Jernstang med viser.Prestbåen,Ø.side.Sett fra nord.
 186. Jernstang stake med grønn reflektor,fra N.
 187. Jernstang øst av Varholmen, Kvalen, Hvalen
 188. Jernstang, Austre Holmebåen
 189. Jernstang, Bauholmflaket,
 190. Jernstang, Bjørnebåane 1 og 2, sett fra nord.
 191. Jernstang, Bruneflua,
 192. Jernstang, Dronningbåen, fra øst.
 193. Jernstang, Flaket
 194. Jernstang, Flateflua
 195. Jernstang, Flateflua
 196. Jernstang, Grotholmen, fra syd.
 197. Jernstang, Heddene
 198. Jernstang, Hengestabben, sett fra NNV
 199. Jernstang, Høylandsholmane
 200. Jernstang, Kjelen,
 201. Jernstang, Kjerkeboen . Kirkebåen, sett fra syd.
 202. Jernstang, Kjerringflua, Øst for Lindesnes.
 203. Jernstang, Landøy NO pynt, sett fra
 204. Jernstang, Otraelva,Sett fra syd.
 205. Jernstang, Risøyboen, sett fra øst.
 206. Jernstang, Sagebomflua 2
 207. Jernstang, Saltbåen,
 208. Jernstang, Skomakerflua.
 209. Jernstang, Skromla, sett fra øst.
 210. Jernstang, Smellen
 211. Jernstang, Småskjærane
 212. Jernstang, Sniksrevet
 213. Jernstang, Springen, sett fra sørvest.
 214. Jernstang, Stangfjellbåen, sett fra Nordvest
 215. Jernstang, Stolsboen 4
 216. Jernstang, Syrdalsflua
 217. Jernstang, Toveboen,sett fra øst.
 218. Jernstang, Ytre Springen
 219. Jernstang, vestre Holmebåen
 220. Jernstang,Indre Kjerkebåen. Sett fra nord.
 221. Jernstang,Kuvika, sett fra syd.
 222. Jernstang,m grønn refleks, Leiholmboen, sett fra sørvest.
 223. Jernstang.Kirkebåene S Sett fra nord.
 224. Jernstenger, Rossnesvågen 3 og 4,
 225. Jernsøyle, Pinnen, sett fra nordøst
 226. Jernsøyle, Sagebomflua 1
 227. Jøngeholmskjæret, sett fra nord-øst
 228. Kjøttvikvarden
 229. Klovholmboen, Lanterne på stativ, sett fra nord.
 230. Kongsnesflua, jernstang.
 231. Krigsmerke, Kattholmen,
 232. Krigsmerke, Sett fra nord.
 233. Kveita, søyle med kule og visar Ø for Stokksundet
 234. Kyrfluda
 235. Lanterne
 236. Lanterne Brennholmen
 237. Lanterne Flø hamn
 238. Lanterne Herøyhunden
 239. Lanterne Indre Hanken
 240. Lanterne Katterumpa
 241. Lanterne Korsnes
 242. Lanterne Kvalebåen
 243. Lanterne Leiskjeret varde
 244. Lanterne Møyaskrevet
 245. Lanterne Oksen
 246. Lanterne Rjånes
 247. Lanterne Rundesund S
 248. Lanterne Ytre Hanken
 249. Lanterne og oljebud Ytre Gursken nedre
 250. Lanterne på stang Ljønes
 251. Lanterne på stang, Brattholmgrunnen,
 252. Lanterne på stang, Ellingholmen,
 253. Lanterne på stang, Indre Hellersøy,
 254. Lanterne på stang, Skottholmen, sett fra vest.
 255. Lanterne på stang,Hvitt lyktehus, Vedeskjær 751, sett fra sør
 256. Lanterne på stang,hvitt lampehus.Oddknuppen, sett fra SV
 257. Lanterne på stativ, Landøyholmen, Sett fra vest
 258. Lanterne på stativ, Saltbåene 1, sett fra vest
 259. Lanterne på stolpe, Skjernøysundodden, sett fra vest.
 260. Lanterne på varde, Ballastskjærene 2, sett fra VNV
 261. Lanterne, Hårsøy, sett fra SØ
 262. Lanterne, overettmerke, Lillehavn Nedre.
 263. Lanterne,Lindesnes NØ pynt
 264. Laukvik fyrlykt
 265. Ledholmen fyrlykt, sett fra nord-øst
 266. Losvakthytta på Oksøy
 267. Lykt, Ryvingen NO pynt, sett fra nord
 268. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra vest.
 269. Lyktehus overett, Gjallaråsen, sett fra øst.
 270. Lyktehus på stativ, Herøya,
 271. Lyktehus på stativ, Madodden 2, sett fra vest.
 272. Lyktehus på stativ, Sjøsanden, Bestemor, sett fra sør.
 273. Lyktehus på stativ,Madodden, sett fra nord.
 274. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen,
 275. Lyktehus på søyle, Skogsøyboen, sett fra SSV.
 276. Lyktehus, Spegelaksen, sett fra NNØ
 277. Lyktehus, Stokken fyrlykt ,sett fra nord-øst
 278. Lyktehus, Tøodden,
 279. Lyktehus,Gleodden, sett fra sør-øst
 280. Lyktehus,Varholmen
 281. Lyktehus.Mannevikodden. sett fra syd-øst.
 282. Lysbøye Sævikflu i Rundesundet
 283. Middelvannstandsmerke
 284. Midtfjordskjær,varde.
 285. Minnesmerke, Kneblingen, Savonmaa-monument på Kniblingen.
 286. Oldersflu ved Våge, jernstang
 287. Overett Indre Honningsvåg
 288. Overett merke, lanterne på stang, Kleven,
 289. Overett merker
 290. Overett merker
 291. Overett merker
 292. Privat stang, Gulholmen,
 293. Rekkverk på Dybingen, til den gamle fyrlykta.
 294. Riva, jernstang med gul og blå reflektor, sett fra øst.
 295. Rundseilingsmerke, Sett fra syd.
 296. Rød og sort stake,Tronebåen, sett fra sør.
 297. Rød stake, Brattestøgrunnen,?? sett fra øst.
 298. Rød stake, Finnøysundbåen,
 299. Rød stake, Krobåen, Kroodden, sett fra syd.
 300. Rød stake, Musaflua,
 301. Rød stake, Navnløs, Sett fra syd.
 302. Rød stake, Steinsbåane, sett fra vest.
 303. Rød stake, Søre Kviteflu
 304. Rød stake, Vestre Herøybåen, sett fra øst
 305. Rød stake,.Sett fra syd.
 306. Rød stake,Kastelbåen, sett fra syd.
 307. Rød stake,Skipbåen, Sett fra øst,
 308. Rød stake,Søre Herøybåen, Sett fra øst.
 309. Rød stake. Svarteskjærane, Sett fra øst.
 310. Saltskjæret.Varde med jernstang, solcelleanlegg og blinklys
 311. Sekskantet lyktehus og varde m.viser,Kvistholmen, sett fra vest
 312. Senskjær fyrlykt. (Senskjeret) sett fra nord-øst
 313. Skap med lanterne, Nordre Havneholmen, sett fra vest.
 314. Skilt
 315. Sort og rød stake,Indre Tovegrunnen, Sett fra syd.
 316. Stake grønn, Hellersøy snag, sett fra SV
 317. Stake grønn, Langøy, sett fra NNV
 318. Stake rød, Båtvikbåen,
 319. Stake rød, Eigelandsbåane,
 320. Stake, Søre Langøyboen
 321. Stake, grønn, Bjørneskjærflaket, sett fra sør.
 322. Stake, jernstang,Hamburgerbåen, sett fra nord-vest
 323. Stake, nordmerke, Diskebåen, sett fra SSV
 324. Stake,Frittliggende grunne, Buskebåen, sett fra nord.
 325. Stake,vestmerke, Havneholmen, sett fra
 326. Stang Herøy
 327. Stang Mjølskjeret
 328. Stang Teigenesboen
 329. Stang med krekse Kverna
 330. Stang med krekse Trollkjerringfluda
 331. Stang med krekse Ø for Bymannen
 332. Stang med kule Herøyhonden
 333. Stang med kule Overå
 334. Stang med kule Roparholmen
 335. Stang med kule, Præsteskjær
 336. Stang med visar
 337. Stang med visar
 338. Stang med visar Boholmen
 339. Stangholmbåen, Lanterne på stang.
 340. Stangholmen 2
 341. Steinmur
 342. Steinvarde på Stangodden, sett fra øst
 343. Steinvarde, Kirkoddskjæret, sett fra øst.
 344. Steinvarde, sort m. hvit belte.Ellingtønnene, fra syd.
 345. Steinvarde, sort m.h.stripe, samt fyrlykt, Gjallaråsholmen,
 346. Steinvarde,sort m. hvitt belte, Lille Kråka, sett fra øst.
 347. Steinvarde,sort m.loddrette striper, Bjørneskjær 1, sett fra øst
 348. Stolpe m. lykt, Pirhodet,
 349. Strand fyrlykt
 350. Tentebåen, jernstang med grønn reflektor.
 351. Terøy, Lyktehus, øyas SV-pynt.
 352. Torsøy fyrlykt.sett fra nord.
 353. Tregde overett 2
 354. Ullerøy Østre
 355. Ullerøysund, Lyktehus
 356. Valderhaug molo hib
 357. Valleskjær fyrlykt
 358. Varde Brennholmen
 359. Varde Flåvær
 360. Varde Frekøyflu
 361. Varde Kattaskjæret
 362. Varde Kjeldsund
 363. Varde Kua
 364. Varde Kyrkjefluda
 365. Varde Måløysund
 366. Varde Overå
 367. Varde m. toppmerke, Indre Odden, sett fra øst
 368. Varde m.lanterne, Havneholmens vestre side,
 369. Varde, Bøddelen,
 370. Varde, Fladskjær,
 371. Varde, Mågeskjær 2,
 372. Varde, Nordre Hammarøy
 373. Varde, Odd
 374. Varde, Olaskjer
 375. Varde, Ryvingen merke, sett fra sør.
 376. Varde, Tånes,
 377. "Varde", Vågehavn nedre,
 378. Varde, sort,m.skrå hvit stripe. Lindholmen, sett fra NØ
 379. Varder, Hellesundsvardene,
 380. Vassøy
 381. Vestmerke v. Skjernøysund,
 382. Ytre Blåstholmen. Blæstholmen, sett fra syd,
 383. jernstang med krekse, Korshavn
 384. jernstang med lanterne, Flåneflu
 385. jernstang, Klippskjersteinen
 386. jernstang, Seløy Havn, Selør havn
 387. Østre Tungeskjær 1, Steinvarde s.m.h.kors. sett fra sør