Details page

Overett merker


Foto: Arve Lindvig

Overett merkene på Revholmenes syd-vestside dannet sammen med overett merkene på Dvergsøya siktelinjer for fartsmåling i Kristiansandsfjorden. I 2008 sto bare jernfestene tilbake.

Kystverkets historikk: