Details page

Fyrlykt Silda hamn


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Silda hamn Iso WRG 4s. Fyrlykt ståande på eit fire-beina stativ. Lyset går gjennom ei sjette ordens Fresnel linse. Fyrlykta vart sett opp i 1934. Opphavleg med parafinbrennar og veike


Fyrlykt Silda hamn


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Silda hamn Iso WRG 4s. Fyrlykt ståande på eit fire-beina stativ. Lyset går gjennom ei sjette ordens Fresnel linse. Fyrlykta vart sett opp i 1934. Opphavleg med parafinbrennar og veike

Fyrlykt Silda hamn


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Silda hamn Iso WRG 4s. Fyrlykt ståande på eit fire-beina stativ. Lyset går gjennom ei sjette ordens Fresnel linse. Fyrlykta vart sett opp i 1934. Opphavleg med parafinbrennar og veike