Details page

Kjøttvikvarden


Foto: Hammerfest Kommune
Varden ble oppført omkring 1853 av et arbeidslag fra Sunnmøre, under ledelse av Ole Gammelsen Mork. Dette kunstverket av en steinkonstruksjon er med sine 12,5 meter landets høyeste varde. Plasseringen 320 meter over havet gjør den til et godt synlig dag­merke på lang avstand. Varden ligger langs den spektakulære ”Fyrvoktervegen” til Tarhalsen lykt på nordspissen av Sørøya. ”Fyrvoktervegen” ble bygget av Tarhalsen Fiskarlag i årene 1931–32, på oppdrag fra Fyrdirektøren. Stien var eneste adkomstveg for mannen som skulle passe lykta på Tarhalsen. Den er nylig restaurert, og resultatet er blitt en spektakulær vandreveg langs kanten av Nordishavet. Turen tar om lag 1,5 – 2 timer. Halvveis ligger ei turhytte med overnattingsmuligheter.