Details page

Jernstang m. viser og grønn reflektor, Lyngøybåe sør.fra nord.


Kystverkets historikk:

1882: Lyngholmboen: Stage s. og Stage h.

1975: Langøybåane: 2 jernstenger

1992: Langøybåane. Mrk. Skrivemåte - skal utvilsomt være Lyngøybåene (I følge reglementet var den nordlige staken hvit og den søndre sort : ”hvis Retning er østlig og vestlig, (holdes) søndenom en hvid Stage, nordenom en sort”.). .