Details page

Stake, nordmerke, Diskebåen, sett fra SSV


Kystverkets historikk:

1882: Diskeboen: Stage h.

1936: Stake s.

1992: Stake BY