Details page

Fyrlykt Blindheim


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Blindheim Oc WRG 6s. Fyrlykt på underbygning. Lyset går gjennom ei fjerde ordens Fresnel linse. Fyrlykta vart opphavleg sett opp som privat lykt i 1890. Staten tok over eigarskapet i 1893. Lykta vart forbetra i 1935. Fyrlykta er plassert ved moloen på Blindheim hamn. Moloen vart bygt i åra 1883-1884 og skulle beskytte fiskebåtane i området. Ved overgang til motoriserte fartøy vart hamna for grunn


Fyrlykt Blindheim


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Blindheim Oc WRG 6s. Fyrlykt på underbygning. Lyset går gjennom ei fjerde ordens Fresnel linse. Fyrlykta vart opphavleg sett opp som privat lykt i 1890. Staten tok over eigarskapet i 1893. Lykta vart forbetra i 1935. Fyrlykta er plassert ved moloen på Blindheim hamn. Moloen vart bygt i åra 1883-1884 og skulle beskytte fiskebåtane i området. Ved overgang til motoriserte fartøy vart hamna for grunn

Fyrlykt Blindheim


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Blindheim Oc WRG 6s. Fyrlykt på underbygning. Lyset går gjennom ei fjerde ordens Fresnel linse. Fyrlykta vart opphavleg sett opp som privat lykt i 1890. Staten tok over eigarskapet i 1893. Lykta vart forbetra i 1935. Fyrlykta er plassert ved moloen på Blindheim hamn. Moloen vart bygt i åra 1883-1884 og skulle beskytte fiskebåtane i området. Ved overgang til motoriserte fartøy vart hamna for grunn

Fyrlykt Blindheim


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Blindheim Oc WRG 6s. Fyrlykt på underbygning. Lyset går gjennom ei fjerde ordens Fresnel linse. Fyrlykta vart opphavleg sett opp som privat lykt i 1890. Staten tok over eigarskapet i 1893. Lykta vart forbetra i 1935. Fyrlykta er plassert ved moloen på Blindheim hamn. Moloen vart bygt i åra 1883-1884 og skulle beskytte fiskebåtane i området. Ved overgang til motoriserte fartøy vart hamna for grunn

Fyrlykt Blindheim


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Blindheim Oc WRG 6s. Fyrlykt på underbygning. Lyset går gjennom ei fjerde ordens Fresnel linse. Fyrlykta vart opphavleg sett opp som privat lykt i 1890. Staten tok over eigarskapet i 1893. Lykta vart forbetra i 1935. Fyrlykta er plassert ved moloen på Blindheim hamn. Moloen vart bygt i åra 1883-1884 og skulle beskytte fiskebåtane i området. Ved overgang til motoriserte fartøy vart hamna for grunn

Fyrlykt Blindheim


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Blindheim Oc WRG 6s. Fyrlykt på underbygning. Lyset går gjennom ei fjerde ordens Fresnel linse. Fyrlykta vart opphavleg sett opp som privat lykt i 1890. Staten tok over eigarskapet i 1893. Lykta vart forbetra i 1935. Fyrlykta er plassert ved moloen på Blindheim hamn. Moloen vart bygt i åra 1883-1884 og skulle beskytte fiskebåtane i området. Ved overgang til motoriserte fartøy vart hamna for grunn