Details page

Rød stake,Kastelbåen, sett fra syd.


Foto: Arve Lindvig

Kastellbåen

Kystverkets historikk:

1932: Kastelbåen. Stake r.

1942: Kastellbåen. Stake r.