Details page

Varde Frekøyflu


Foto: Frode Pilskog

Varde av stein. Varden er nemnt i Sjømerkelista frå 1878.Varde Frekøyflu


Foto: Frode Pilskog

Varde av stein. Varden er nemnt i Sjømerkelista frå 1878.

Varde Frekøyflu


Foto: Frode Pilskog

Varden Frekøyflu med Haugsholmen fyr i bakgrunnen. Frekøyflu er nemnt i Sjømerkelista frå 1878.