Details page

Krigsmerke, Kattholmen,


Kystverkets historikk: