Details page

Jernstang med krekse og grønn reflektor, sett fra nord-vest.


Foto: Arve Lindvig

Skjedegrunnen., Skadegrunnen

Kystverkets historikk:

1932: Skedegrunnen. Jernstang.

1942: Skjedegrunnen. jernstang