Details page

Krigsmerke, Sett fra nord.


Foto: Gunnar Eikli

To jernstenger, rest etter krigsmerke fra første verdenskrig på Mågeholmen mellom Skibbuholmen og Krossholmen, øst for Skålevik

Krigsmerke.