Details page

Fyrlykt Leitnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Leitnes Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta står på eit fundament av betong. Like ved lykta står den gamle oljebuda. Lykta vart oppretta i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk over frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve


Fyrlykt Leitnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Leitnes Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta står på eit fundament av betong. Like ved lykta står den gamle oljebuda. Lykta vart oppretta i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk over frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve

Fyrlykt Leitnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Leitnes Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta står på eit fundament av betong. Like ved lykta står den gamle oljebuda. Lykta vart oppretta i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk over frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve

Fyrlykt Leitnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Leitnes Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta står på eit fundament av betong. Døra er produsert av firmaet S.H. Lundh. Like ved lykta står den gamle oljebuda. Lykta vart oppretta i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk over frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve

Fyrlykt Leitnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Leitnes Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta står på eit fundament av betong. Like ved lykta står den gamle oljebuda. Lykta vart oppretta i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk over frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve

Fyrlykt Leitnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Leitnes Oc (2) WRG 8s. Fyrlykta står på eit fundament av betong. Like ved lykta står den gamle oljebuda. Lykta vart oppretta i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk over frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve