Details page

Gildrenes fyrlykt


Foto: Frode Pilskog
Gildrenes fyrlykt, Oc (3) WRG 10s, vart sett opp i 1923. Lyshøgda er 8,5 moh. Opphavleg var lyset delt inn i 11 sektorar. Like ved lykta står oljebuda. Ved sjøen er det slått ned eit fortøyingsfeste. Døra er merka med produsent Kampen mek. verksted, Kristiania


Gildrenes fyrlykt


Foto: Frode Pilskog
Gildrenes fyrlykt, Oc (3) WRG 10s, vart sett opp i 1923. Lyshøgda er 8,5 moh. Opphavleg var lyset delt inn i 11 sektorar. Like ved lykta står oljebuda. Ved sjøen er det slått ned eit fortøyingsfeste. Døra er merka med produsent Kampen mek. verksted, Kristiania

Gildrenes fyrlykt


Foto: Frode Pilskog
Gildrenes fyrlykt, Oc (3) WRG 10s, vart sett opp i 1923. Lyshøgda er 8,5 moh. Opphavleg var lyset delt inn i 11 sektorar. Like ved lykta står oljebuda. Ved sjøen er det slått ned eit fortøyingsfeste. Døra er merka med produsent Kampen mek. verksted, Kristiania

Gildrenes fyrlykt


Foto: Frode Pilskog
Gildrenes fyrlykt, Oc (3) WRG 10s, vart sett opp i 1923. Lyshøgda er 8,5 moh. Opphavleg var lyset delt inn i 11 sektorar. Like ved lykta står oljebuda. Ved sjøen er det slått ned eit fortøyingsfeste. Døra er merka med produsent Kampen mek. verksted, Kristiania

Gildrenes fyrlykt


Foto: Frode Pilskog
Gildrenes fyrlykt, Oc (3) WRG 10s, vart sett opp i 1923. Lyshøgda er 8,5 moh. Opphavleg var lyset delt inn i 11 sektorar. Like ved lykta står oljebuda. Ved sjøen er det slått ned eit fortøyingsfeste. Døra er merka med produsent Kampen mek. verksted, Kristiania

Gildrenes fyrlykt


Foto: Frode Pilskog
Gildrenes fyrlykt, Oc (3) WRG 10s, vart sett opp i 1923. Lyshøgda er 8,5 moh. Opphavleg var lyset delt inn i 11 sektorar. Like ved lykta står oljebuda. Ved sjøen er det slått ned eit fortøyingsfeste. Døra er merka med produsent Kampen mek. verksted, Kristiania

Gildrenes fyrlykt


Foto: Frode Pilskog
Gildrenes fyrlykt, Oc (3) WRG 10s, vart sett opp i 1923. Lyshøgda er 8,5 moh. Opphavleg var lyset delt inn i 11 sektorar. Like ved lykta står oljebuda. Ved sjøen er det slått ned eit fortøyingsfeste. Døra er merka med produsent Kampen mek. verksted, Kristiania

Gildrenes fyrlykt


Foto: Frode Pilskog
Gildrenes fyrlykt, Oc (3) WRG 10s, vart sett opp i 1923. Lyshøgda er 8,5 moh. Opphavleg var lyset delt inn i 11 sektorar. Like ved lykta står oljebuda. Ved sjøen er det slått ned eit fortøyingsfeste. Døra er merka med produsent Kampen mek. verksted, Kristiania