Details page

Jernstang / Båe vestenfor Dybingen,sett fra nord.


Foto: Arve Lindvig

Ligger mellom Dybingen og Svendsholmen, i Kristiansand havnebasseng. Sett fra nord. Svabergene på Langøya i bakgrunnen.

Kystverkets historikk:

1932: Båe vestenfor Dybngen. Jernstang.