Details page

Grønn stake m,grønn reflektor, Ytre Kjerkebåen, sett fra nord.


Foto: Arve Lindvig

Grønningen fyr i bakgrunnen

Kystverkets historikk:

1874: Ydre Kirkeboe. 1 Bøie med Stang og Balon.

1882: Ydre Kirkeboe. Stage h.

1932: Ytre Kirkebåe Stake s.