Details page

Varde Kua


Foto: Frode Pilskog

Varden Kua på Flåvær. Firkanta tørrmurt varde med stang. Svartmala. Stang 130 cm av kryssvinkeljarn visar 63 cm lang og 21 cm høg. Steinbrot på S side av holmen omlag 10 m frå varden. I den gamle seilingslista frå 1884 står det at det tryggaste innløpet til Flåvær går mellom to vardar.

 Varde Kua


Foto: Frode Pilskog

Varden Kua på Flåvær. Firkanta tørrmurt varde med stang. Svartmala. Stang 130 cm av kryssvinkeljarn visar 63 cm lang og 21 cm høg. Steinbrot på S side av holmen omlag 10 m frå varden. I den gamle seilingslista frå 1884 fortel at det tryggaste innløpet til Flåvær hamn går mellom to vardar.

Varde Kua


Foto: Frode Pilskog

Varden Kua på Flåvær. Firkanta tørrmurt varde med stang. Svartmala. Stang 130 cm av kryssvinkeljarn visar 63 cm lang og 21 cm høg. Steinbrot på S side av holmen omlag 10 m frå varden. I den gamle seilingslista frå 1884 fortel at det tryggaste innløpet til Flåvær hamn går mellom to vardar.

 

Varde Kua


Foto: Frode Pilskog

Varden Kua på Flåvær. Firkanta tørrmurt varde med stang. Svartmala. Stang 130 cm av kryssvinkeljarn visar 63 cm lang og 21 cm høg. Steinbrot på S side av holmen omlag 10 m frå varden. I den gamle seilingslista frå 1884 fortel at det tryggaste innløpet til Flåvær hamn går mellom to vardar.