Details page

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Furnes. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. I 1943 tok Hilmar Furnes over ansvaret for tilsynet med fyrlykta. I ei oversikt frå 1994 står Oddvin Furnes oppført som tilsynsmann sidan 1985


Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Furnes. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. I 1943 tok Hilmar Furnes over ansvaret for tilsynet med fyrlykta. I ei oversikt frå 1994 står Oddvin Furnes oppført som tilsynsmann sidan 1985

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Furnes. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. I 1943 tok Hilmar Furnes over ansvaret for tilsynet med fyrlykta. I ei oversikt frå 1994 står Oddvin Furnes oppført som tilsynsmann sidan 1985

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Furnes. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. I 1943 tok Hilmar Furnes over ansvaret for tilsynet med fyrlykta. I ei oversikt frå 1994 står Oddvin Furnes oppført som tilsynsmann sidan 1985

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Furnes. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. I 1943 tok Hilmar Furnes over ansvaret for tilsynet med fyrlykta. I ei oversikt frå 1994 står Oddvin Furnes oppført som tilsynsmann sidan 1985

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Furnes. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. I 1943 tok Hilmar Furnes over ansvaret for tilsynet med fyrlykta. I ei oversikt frå 1994 står Oddvin Furnes oppført som tilsynsmann sidan 1985

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Furnes. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. I 1943 tok Hilmar Furnes over ansvaret for tilsynet med fyrlykta. I ei oversikt frå 1994 står Oddvin Furnes oppført som tilsynsmann sidan 1985

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Furnes. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. I 1943 tok Hilmar Furnes over ansvaret for tilsynet med fyrlykta. I ei oversikt frå 1994 står Oddvin Furnes oppført som tilsynsmann sidan 1985

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Furnes. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. I 1943 tok Hilmar Furnes over ansvaret for tilsynet med fyrlykta. I ei oversikt frå 1994 står Oddvin Furnes oppført som tilsynsmann sidan 1985

Oljebud Furnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Furnes. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. I 1943 tok Hilmar Furnes over ansvaret for tilsynet med fyrlykta. I ei oversikt frå 1994 står Oddvin Furnes oppført som tilsynsmann sidan 1985

Oljebud Furnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Furnes. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. I 1943 tok Hilmar Furnes over ansvaret for tilsynet med fyrlykta. I ei oversikt frå 1994 står Oddvin Furnes oppført som tilsynsmann sidan 1985

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Furnes. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. I 1943 tok Hilmar Furnes over ansvaret for tilsynet med fyrlykta. I ei oversikt frå 1994 står Oddvin Furnes oppført som tilsynsmann sidan 1985