Details page

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud på Furnes. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote


Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog

Oljebud Furnes


Foto: Frode Pilskog

Oljebud Furnes


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Furnes


Foto: Frode Pilskog