Details page

Fyrlykt Hjørungnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på berg med rekkverk. Fyrlykta vart produsert av SH. Lundh, Christiania og sett opp i 1905. Lyskarakter Oc WRG 6s. Grunneigar hadde tilsyn med lykta fram til 1980-talet.


Fyrlykt Hjørungnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på berg med rekkverk. Fyrlykta vart produsert av SH. Lundh, Christiania og sett opp i 1905. Lyskarakter Oc WRG 6s. Grunneigar hadde tilsyn med lykta fram til 1980-talet.

Fyrlykt Hjørungnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på berg med rekkverk. Fyrlykta vart produsert av SH. Lundh, Christiania og sett opp i 1905. Lyskarakter Oc WRG 6s. Grunneigar hadde tilsyn med lykta fram til 1980-talet.