Details page

Rød stake, Brattestøgrunnen,?? sett fra øst.


Foto: Arve Lindvig

Tvil om rett navn.

Kystverkets historikk:

1932:Brattestøgrunnen,Skålevig. Jernstang.

1992: do,