Details page

Fyrlykt Leitet


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på Leitet i Austefjorden. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. Fyrlykta vart sett opp etter avtale med grunneigar Alf H. Geitvik. I 1967 tok Harry Geitvik over ansvaret for vedlikehald av lykta. Geitvik var i 1994 fortsatt registrert som tilsynsmann for Leitet fyrlykt


Fyrlykt Leitet


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på Leitet i Austefjorden. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. Fyrlykta vart sett opp etter avtale med grunneigar Alf H. Geitvik. I 1967 tok Harry Geitvik over ansvaret for vedlikehald av lykta. Geitvik var i 1994 fortsatt registrert som tilsynsmann for Leitet fyrlykt

Fyrlykt Leitet


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på Leitet i Austefjorden. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. Fyrlykta vart sett opp etter avtale med grunneigar Alf H. Geitvik. I 1967 tok Harry Geitvik over ansvaret for vedlikehald av lykta. Geitvik var i 1994 fortsatt registrert som tilsynsmann for Leitet fyrlykt

Fyrlykt Leitet


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på Leitet i Austefjorden. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. Fyrlykta vart sett opp etter avtale med grunneigar Alf H. Geitvik. I 1967 tok Harry Geitvik over ansvaret for vedlikehald av lykta. Geitvik var i 1994 fortsatt registrert som tilsynsmann for Leitet fyrlykt

Fyrlykt Leitet


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på Leitet i Austefjorden. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. Fyrlykta vart sett opp etter avtale med grunneigar Alf H. Geitvik. I 1967 tok Harry Geitvik over ansvaret for vedlikehald av lykta. Geitvik var i 1994 fortsatt registrert som tilsynsmann for Leitet fyrlykt

Fyrlykt Leitet


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på Leitet i Austefjorden. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922 av arbeidslaget til Ola Flote. Fyrlykta vart sett opp etter avtale med grunneigar Alf H. Geitvik. I 1967 tok Harry Geitvik over ansvaret for vedlikehald av lykta. Geitvik var i 1994 fortsatt registrert som tilsynsmann for Leitet fyrlykt