Details page

Fyrlykt Lekneset


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på Lekneset i Hjørundfjorden. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922. Ei oversikt frå 1994 syner at Knut Leknes hadde vore tilsynsmann for fyrlykta sidan 1972


Fyrlykt Lekneset


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på Lekneset i Hjørundfjorden. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922. Ei oversikt frå 1994 syner at Knut Leknes hadde vore tilsynsmann for fyrlykta sidan 1972

Fyrlykt Lekneset


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på Lekneset i Hjørundfjorden. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922. Ei oversikt frå 1994 syner at Knut Leknes hadde vore tilsynsmann for fyrlykta sidan 1972

Fyrlykt Lekneset


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på Lekneset i Hjørundfjorden. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922. Ei oversikt frå 1994 syner at Knut Leknes hadde vore tilsynsmann for fyrlykta sidan 1972

Fyrlykt Lekneset


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt på Lekneset i Hjørundfjorden. Oc WRG 6s. Fyrlykta vart sett opp i 1922. Ei oversikt frå 1994 syner at Knut Leknes hadde vore tilsynsmann for fyrlykta sidan 1972