Details page

Stang Mjølskjeret


Foto: Frode Pilskog

Stang.Tidlegare stod det ei kvitmala avlang kule på stanga.