Details page

Jernstang,m grønn refleks, Leiholmboen, sett fra sørvest.


Kystverkets historikk:

1873: Leiholmsboen: 1 stage med kost

1874: Leiholmboen S.V. f. Taanæs. do

1876: Leiholmboe, SO. for Taanæs: 1 Stage med Kost

1882: Leiholmboe:Stage s. 1942: leiholmbåen: Stake s.

1975: Leiholmbåen. Jernstang