Details page

jernstang med krekse, Korshavn


Foto: Gunnar Eikli

Kystverkets historikk:

1882: Slaggrund, SW-siden...Stage s...

1935: Slaggrunn ved SV.siden av sundet...Stake r...