Details page

Jernstang, Landøy NO pynt, sett fra


Navigasjonsforholdene i Strømsund ble utredet så tidlig som på 1850-tallet og senere utdypet og merket. Det finnes en relativt fyldig beskrivelse av arbeidene i Kystverkets arkiv, Arendal, mappenr. 264.

Historikk: Strømsund: SO-Pynt af Landø: Stage h.

Kystverkets historikk:

1932: S.O. pynten av Landø: Jernstang

1975: (Oppført under Ved Landøy) . .