Details page

Jernsøyle, Pinnen, sett fra nordøst


Tre merker: Kjelen til venstre, grønn stake, Grunnsnag mellom Kjelen og Pinnen, og så Pinnen, en jernstang med sort krekse. Grønn stake er på noen kart kalt Kjelen, mens den opprinnelige Kjelen kalles "Kjelen 2"

Kystverkets historikk:

1863: Pinneboen: 1 jernsøyle

1868: Pinneboen: 1 jernsøyle

1874: Pindeboen, S. O. for Dyna, Hillesund. do

1932: Pinden: Jernsøile