Details page

Lanterne på varde, Ballastskjærene 2, sett fra VNV


I flg. Kåre Pettersen, Landøy, ble lanterne satt opp like etter det finske lasteskipet Savonmaa’s forlis i 1937. Hans far hadde ansvaret med ettersyn og oljeforsyning til lampen. Kåre P. deltok i dette arbeidet fra barnsbein av. Skjærene ligger svært værhardt til og det var bare på de stilleste dager det var mulig å få oljekannene opp fra båten og på land. Se for øvrig om Savonmaa’s forlis under Kneblingen

Kystverkets historikk:

1882: Ballastskjærene, Anduvningsmerke: Varde s.

1942: Ballastskjærene, Varde med stativ og lanterne.

1975: Ballastskjæra: varde s.m. stativ og lanterne.Jernstang, Ballastskjærene,


I flg. Kåre Pettersen, Landøy, ble lanterne satt opp like etter det finske lasteskipet Savonmaa’s forlis i 1937. Hans far hadde ansvaret med ettersyn og oljeforsyning til lampen. Kåre P. deltok i dette arbeidet fra barnsbein av. Skjærene ligger svært værhardt til og det var bare på de stilleste dager det var mulig å få oljekannene opp fra båten og på land. Se for øvrig om Savonmaa’s forlis under Kneblingen

Kystverkets historikk:

1882: Ballastskjærene, Anduvningsmerke: Varde s.

1942: Ballastskjærene, Varde med stativ og lanterne.

1975: Ballastskjæra: varde s.m. stativ og lanterne.