Details page

Lyktehus på stativ, Sjøsanden, Bestemor, sett fra sør.


Kystverkets historikk:

1907: Op Mandalselven: Sjøsanden: Fyrlampehus på underbygning

1932: Sjøsanden: Fyrlampehus på underbygning