Details page

Fyrlykt Åsnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Åsnes Oc (2)8s. Fyrlykta vart opphavleg sett opp i 1917. Lyktehus er produsert av S.H. Lundh, Kristiania


Fyrlykt Åsnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Åsnes Oc (2)8s. Fyrlykta vart opphavleg sett opp i 1917. Lyktehus er produsert av S.H. Lundh, Kristiania

Fyrlykt Åsnes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Åsnes Oc (2)8s. Fyrlykta vart opphavleg sett opp i 1917. Lyktehus er produsert av S.H. Lundh, Kristiania