Details page

Fyrlykt Kongshaug


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Kongshaug Oc (2) WRG 8s. Lykta er av typen Litus Lux. Fyrlykta vart oppretta i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve. I 2019 vart lykta bytta ut med ei fyrlykt av typen Litus Lux


Fyrlykt Kongshaug


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Kongshaug Oc (2) WRG 8s. Lykta er av typen Litus Lux. Fyrlykta vart oppretta i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve. I 2019 vart lykta bytta ut med ei fyrlykt av typen Litus Lux