Details page

Jernstang,Indre Kjerkebåen. Sett fra nord.


Foto: Arve Lindvig

Lille Kjerkebåen / Indre Kjerkebåen er merket med to staker. se også IMGP0306. Grønningen fyr sees i bakgrunnen.

Kystverkets historikk:

1932: Indre Kirkebåen. Stake s.

1937: Indre Kirkebåen. 2 jernstenger.