Details page

Fyrlykt, lanterne på stang.


Foto: Arve Lindvig

Automatisert innseilingsfyr på nord-øst siden av Dybingen i Kristiansandsfjorden. Solcelleanlegg.

Kystverkets historikk:

1932: Dybingen. Fyrlampehus.