Details page

Jernstang,Kuvika, sett fra syd.


Foto: Arve Lindvig

Gråmalt jernstang i innseilingen til båthavna i Kuholmen. Kuholmen. "Ku(v)holmen" omtales som utskipningssted for tømmer allerede på 1500-tallet. Senere var stedet kjent som fisekerleie. Fantholmen ved dagens småbåthavn har fått navnet av at "de reisende" gjerne lå her vinterstid.

Kystverkets historikk:

1992: Kuvika. Jernstang