Details page

Grønn stake. Timlingboen. Sett fra nord.


Foto: Arve Lindvig

Bebyggelsen på Andøyas nordside i bakgrunnen.

Kystverkets historikk:

1932: 2 båer NV. for Bragdø. 2 staker s. Se og IOTK-029