Details page

Stake,vestmerke, Havneholmen, sett fra


Ukjent, Ikke registrert i skriftlige kilder. Synes å huske at staken kom omkring midten av 1990-tallet. (Gunnar Eikli)

Kystverkets historikk: