Details page

Lanterne på stolpe, Skjernøysundodden, sett fra vest.


Kystverkets historikk:

1975: Skjernøysundodden: Stolpe med lanterne