Details page

Middelvannstandsmerke


Foto: Arve Lindvig

Middelvannstandsmerke ved Oksøy havn. Datert 1839 med innrisset vannrett linje i høyde med vannstand.