Details page

Fyrlykt Herjeskjæret


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Herjeskjæret Fl (2) WRG 10s Herjeskjæret fyrlykt var bygt som eit lite jarnhus plassert på ein varde i 1913. Ophavleg lyste lykta med formørkingar. Lyset brann med parafin og veikebrennar. Lykta er viktig både i forhold til trafikken ut og inn av Langfjorden, men og ved passeringa av fjorden Åfarnes-Sølsnes. I dette området vart eit av dei første sjømerka i Romsdalsfjordane sett opp, Alfarnesboen jernstang frå 1888


Fyrlykt Herjeskjæret


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Herjeskjæret Fl (2) WRG 10s Herjeskjæret fyrlykt var bygt som eit lite jarnhus plassert på ein varde i 1913. Ophavleg lyste lykta med formørkingar. Lyset brann med parafin og veikebrennar. Lykta er viktig både i forhold til trafikken ut og inn av Langfjorden, men og ved passeringa av fjorden Åfarnes-Sølsnes. I dette området vart eit av dei første sjømerka i Romsdalsfjordane sett opp, Alfarnesboen jernstang frå 1888

Fyrlykt Herjeskjæret


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Herjeskjæret Fl (2) WRG 10s Herjeskjæret fyrlykt var bygt som eit lite jarnhus plassert på ein varde i 1913. Ophavleg lyste lykta med formørkingar. Lyset brann med parafin og veikebrennar. Lykta er viktig både i forhold til trafikken ut og inn av Langfjorden, men og ved passeringa av fjorden Åfarnes-Sølsnes. I dette området vart eit av dei første sjømerka i Romsdalsfjordane sett opp, Alfarnesboen jernstang frå 1888