Details page

Skap med lanterne, Nordre Havneholmen, sett fra vest.


Kystverkets historikk:

1936: Hvitt skap med lanterne