Details page

Stake grønn, Langøy, sett fra NNV


Kystverkets historikk:

1942: Snag fra Langøy: Stake s.

1975: Snag fra Langøy: Stake s. Reflektor grønn