Details page

Fyrlykt Flø


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykta på Flø. Oc WRG 6s med 7 lyssektorer. Fyrlykta vart oppretta i 1897 for å lette innseglinga til Flø hamn. Fyrlykta har ei lyshøgde på 9 m


Fyrlykt Flø


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Flø med Fresnell linse


Foto: Frode Pilskog
Fresnell linse med 7 lyssektorar. Oc WRG 6s. Karaktertid 5+1

Fyrlykt Flø


Foto: Frode Pilskog
Vinter på Flø