Details page

Grønn stake, Småvardebåen, sett fra syd.


Foto: Arve Lindvig

Staken sett fra syd. Fyrlykta Flekkerøygapet skimtes på fastlandet i bakgrunnen, mot nord.

Kystverkets historikk:

1882: Småvardeboen. Stage s.

1932: Ikke nevnt.