Details page

Grønn stake, sett fra nord.


Foto: Arve Lindvig

Ligger i vestre del av Steinsundet, mellom Andøya og Bragdøya.

Kystverkets historikk:

1932: 2 båer NV. for Bragdø. 2 staker s.Se og Timlingbåen.