Details page

Jernstang, Kjerkeboen . Kirkebåen, sett fra syd.


Foto: Arve Lindvig

Ligger vest for Dybingen, nord for Svendsholmen, i Kristiansand havnebasseng.

Kystverkets historikk:

1932: Kirkebåen Jernbåke.

1937: Kirkebåen. Bøiestake r.

1942:Kirkebåen. Bøyestykke r.