Details page

Varde Flåvær


Foto: Frode Pilskog

Varde på Flåvær.Tørrmurt varde med påle i topp. Steinen er henta frå eit steinbrot like ved varden. Restar etter svart maling. På N side ei kvitmala treplate (kvit stripe), festa med jarntråd. Seilingslista frå 1884 fortel at det tryggaste innløpet til Flåvær hamn går gjennom to vardar.

 Varde Flåvær


Foto: Frode Pilskog

Varde på Flåvær.Tørrmurt varde med påle i topp. Restar etter svart maling. På N side ei kvitmala treplate (kvit stripe), festa med jarntråd. Seilingslista frå 1884 fortel at det tryggaste innløpet til Flåvær hamn går gjennom to vardar.

 

Varde Flåvær


Foto: Frode Pilskog

Steinbrot like ved varde på Flåvær. Steinen har vore nytta til å bygge varden.

 

Varde Flåvær


Foto: Frode Pilskog

Varde på Flåvær.Tørrmurt varde med påle i topp. Restar etter svart maling. På N side ei kvitmala treplate (kvit stripe), festa med jarntråd. Seilingslista frå 1884 fortel at det tryggaste innløpet til Flåvær hamn går gjennom to vardar.