Details page

Steinvarde, sort m.h.stripe, samt fyrlykt, Gjallaråsholmen,


Varde og sekskantet lykt på Gjallaråsholmen, Danner overett med lykta på Gjallaråsen, som skimtes i bakgrunnen.

Kystverkets historikk:

1932: Gjallaråsholmen: Varde s. med stripe h. samt fyrlampehus

1882: Kjelderaasholmen: Varde s. med h. Stribe

1912: Gjallaraasholmen: Varde s. med stripe h., samt fyrlampehus