Details page

Fyrlykt Strandanes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Strandanes Oc (3) WRG 10s. Fyrlykta vart oppretta i 1941 med endringar i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve. I 2019 vart lykta bytta ut med ei fyrlykt av typen Litus Lux


Fyrlykt Strandanes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Strandanes Oc (3) WRG 10s. Fyrlykta vart oppretta i 1941 med endringar i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve. I 2019 vart lykta bytta ut med ei fyrlykt av typen Litus Lux

Fyrlykt Strandanes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Strandanes Oc (3) WRG 10s. Fyrlykta vart oppretta i 1941 med endringar i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve. I 2019 vart lykta bytta ut med ei fyrlykt av typen Litus Lux

Fyrlykt Strandanes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Strandanes Oc (3) WRG 10s. Fyrlykta vart oppretta i 1941 med endringar i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve. I 2019 vart lykta bytta ut med ei fyrlykt av typen Litus Lux

Fyrlykt Strandanes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Strandanes Oc (3) WRG 10s. Luftekanal på fyrlykta. Fyrlykta vart oppretta i 1941 med endringar i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve. I 2019 vart lykta bytta ut med ei fyrlykt av typen Litus Lux

Fyrlykt Strandanes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Strandanes Oc (3) WRG 10s. Fyrlykta vart oppretta i 1941 med endringar i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve. I 2019 vart lykta bytta ut med ei fyrlykt av typen Litus Lux

Fyrlykt Strandanes


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt Strandanes Oc (3) WRG 10s. Fyrlykta vart oppretta i 1941 med endringar i 1944. Lyset vart forsterka i 1984, då ein gjekk frå parafin og veikebrennar til elektrisk drift med batteri i reserve. I 2019 vart lykta bytta ut med ei fyrlykt av typen Litus Lux