Details page

Varde Brennholmen


Foto: Frode Pilskog
Varde Brennholmen. Firkanta varde. Tørrmurt utan mørtel. Varden er 3,8 m høg. I botnen er varden 2,7x2,4 m og i toppen 1,9x1,9 m. I toppeg står ein 1,5 m høg jarnstang. som tidlegare har hatt ein visar. Bolten har vore skifta tidlegare. Varden er svartmala og einsfarga. Steinvarden er laga av lokal stein. Steinbrotet ligg omlag 15 m mot SV ved sjøkanten


Varde Brennholmen


Foto: Frode Pilskog

Varde Brennholmen


Foto: Frode Pilskog

 

 

Steinbrotet til varden på Brennholmen


Foto: Frode Pilskog

Steinbrotet til varden på Brennholmen. Steinvarden er laga av lokal stein. Steinbrotet ligg omlag 15 m mot SV ved sjøkanten..