Details page

Fyrlykt Grønholmen


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykta på Grønholmen (Fl 5s) er åttekanta malmlykt med ei fjerde ordens Fresnel linse. I 1885 vart det sett opp ei fyrlykt bygt i tre på Troldhomen. I merkelista for 1892 er fyrlampehuset malt kvitt. I 1895 vart fyrlykta flytta og sannsynlegvis bytta ut til dagens lyktehus av jarn

 Fyrlykt Grønholmen


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykta på Grønholmen (Fl 5s) er åttekanta malmlykt med ei fjerde ordens Fresnel linse. I 1885 vart det sett opp ei fyrlykt bygt i tre på Troldhomen. I merkelista for 1892 er fyrlampehuset malt kvitt. I 1895 vart fyrlykta flytta og sannsynlegvis bytta ut til dagens lyktehus av jarn